Gender Theory and Gender Equality in Technical Higher Education

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna kurs ska både bidra med god kunskap om genusforskning och jämställdhet, samt ge grunder för hur denna kunskap på olika sätt kan användas för det högskolepedagogiska arbetet, både i klassrummet, i programutvecklingen samt i lärmiljöer och organisatoriskt utvecklingsarbete av högre utbildningsinstitutioner. Lärare ska kunna diskutera hur ett genusperspektiv kan integreras i sin undervisning, dvs. hur ett genusperspektiv skulle kunna utveckla ämnesinnehållet. Vidare ska lärare kunna arbeta för en könsmedveten pedagogik och integreringen av kunskap om jämställdhet i sin undervisning, i utveckling av lärmiljöer och utbildningsprogram. Syftet är att KTH:s utbildningar, lärmiljöer och organisation ska kännetecknas av jämställdhet, samt att bidra med en kunskapsutveckling inom KTH:s teknikområden med fokus på genus och jämställdhet.

Förkunskapskrav: LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet eller högskola.
LH225V är en påbyggnadskurs och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Nästa kursomgång på svenska vt2022:

Datum Tid:
3 februari 09:00-15:00
17 februari 09:00-15:00
10 mars 09:00-15:00
29 mars 09:00-15:00
25 april 09:00-15:00
17 maj 09:00-15:00
2 juni 09:00-15:00

ANMÄLNINGSFORMULÄR vt22, öppnar 6 september.

Länk till översikt av samtliga högskolepedagogiska kurser

Länk till information om KTH SoTL

Teachers

Feedback News