Till innehåll på sidan

KTH Sustainability Office

KTH Sustainability Office arbetar med integrering av miljö och hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan och ansvarar för KTH:s miljöledningssystem och miljöfrågor som rör campus. Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för verksamhetsstöd (VS).

KTH:s Miljöledningsystem

KTH är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Arbetet med KTH:s miljöledningsystem leds av hållbarhetschefen i samarbete med vicerektor för hållbar utveckling, KTH:s ledning, skolledning och ledningen för verksamhetsstöd (VS). På KTH Sustainability Office arbetar hållbarhetsstrateger med olika inriktningar. 

Gemensam mejladress kth-miljo@kth.se

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

KTH har sedan 2011 arbetat med integrering av miljö och hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan i projektform. 

Gemensam mejladress: sustainability@kth.se