KTH Sustainability Office

KTH Sustainability Office arbetar med integrering av miljö och hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan och ansvarar för KTH:s miljöledningssystem och miljöfrågor som rör campus. Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office under ledning av KTH:s vicerektor för hållbar utveckling och KTH:s hållbarhetschef i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Gemensamt verksamhetsstöd (GVS).

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

KTH har sedan 2011 arbetat med integrering av miljö och hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan i projektform. Arbetet leds av vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden.

Gemensam mejladress: sustainability@kth.se

Erica-Dawn Egan
Hållbarhetsstrateg inriktning kommunikation och samverkan
edegan@kth.se
08-790 88 20

Karin Larsdotter
Projektledare för forskning
karinlar@kth.se
08-790 70 52

Hélène Hermansson
Projektledare för utbildning
heleneh@kth.se
08-790 88 62

KTH:s Miljöledningsystem

Arbetet med KTH:s miljöledningsystem leds av hållbarhetschefen i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Gemensamt verksamhetsstöd (GVS). På KTH Sustainability Office arbetar hålbarhetsstrateger med olika inriktningar. 

Gemensam mejladress kth-miljo@kth.se

Kristina von Oelreich
Hållbarhetschef
krvo@kth.se
08-790 88 31

Erica-Dawn Egan
Hållbarhetsstrateg inriktning kommunikation och samverkan
edegan@kth.se
08-790 88 20

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-03