Till innehåll på sidan

KTH Sustainability Office

KTH Sustainability Office arbetar med integrering av miljö och hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan och ansvarar för KTH:s miljöledningssystem och miljöfrågor som rör campus. Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för verksamhetsstöd (VS).

KTH:s Miljöledningsystem

KTH är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 sen 2015. Arbetet med KTH:s miljöledningsystem leds av hållbarhetschefen i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för verksamhetsstöd (VS). På KTH Sustainability Office arbetar hållbarhetsstrateger med olika inriktningar. 

Kontakt

Gemensam mejladress: kth-miljo@kth.se

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

KTH har sedan 2011 arbetat med integrering av miljö och hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. 

Kontakt

Gemensam mejladress: sustainability@kth.se

Hållbarhetschef

Kristina Von Oelreich
Kristina Von Oelreich
hållbarhetschef 087908831

Hållbarhetsstrateg

Kontaktperson för Verksamhetsstödet (VS), avfallshantering, mat och servering och biologisk mångfald.

Sabine Micksäter
Sabine Micksäter
Hållbarhetsstrateg 087906087

Central KLARA-administratör

Hållbarhetsstrateg

Kontaktperson för EECS-skolan, resor och transporter och hållbara byggnader.

Hållbarhetsstrateg

Intern och extern miljörevision och lagbevakning. 

Clara Öktem Södergren
Clara Öktem Södergren
hållbarhetsstrateg

Hållbarhetsstrateg

Intern och extern kommunikation och samverkan, mat och servering samt biologisk mångfald.

Erica-Dawn Egan
Erica-Dawn Egan
hållbarhetsstrateg 087908820

Projektledare

Projektledare för hållbar utveckling inom KTH:s utbildning. Kontaktperson Lärande för hållbar utveckling och Verktygslådan.

Héléne Hermansson-Järvenpää
Héléne Hermansson-Järvenpää
projektledare 087908862

Projektledare

Projektledare för hållbar utveckling inom KTH:s forskning och klimat.