Till innehåll på sidan

Donationer möjliggör forskning

Foto: ö ovanifrån med träd, lite strand och omgiven av algblommande vatten.

Med fokus på Östersjön

KTH har viktig kunskap som kan bidra med lösningar på problemen i Östersjön. För att skapa utväxling och synergier kring projekten som ingår behövs samverkan, engagemang och stöd i form av donationer. Välkommen att vara med på resan mot ett friskare Östersjön!

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson

Rektor Sigbritt Karlsson

"På KTH ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att ständigt driva samhälls- och teknikutvecklingen framåt. Ditt stöd och ditt engagemang kan verkligen göra skillnad, oavsett om det handlar om att förverkliga nya forskningsprojekt, utveckla vår studentmiljö eller ge nya möjligheter till våra studenter och forskare."

Områden att stödja 

Samverkan

Hjärnan på chip

KTH är först i världen med en chipbaserad modell av en frisk hjärna. Nästa steg är att skapa hjärnchip med olika hjärnsjukdomar. Allt för att utveckla och testa nya behandlingsmetoder

Stöd studenter och unga forskare

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-18