Till innehåll på sidan

Donationer möjliggör forskning

Tidigare rektor Janne Carlsson in memoriam

Under mer än trettio år vid KTH, varav de sista elva som rektor, gjorde professor Janne Carlsson betydande insatser för att utveckla och internationalisera svenskt akademiskt liv och ledarskap.

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson

Rektor Sigbritt Karlsson

"På KTH ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att ständigt driva samhälls- och teknikutvecklingen framåt. Ditt stöd och ditt engagemang kan verkligen göra skillnad, oavsett om det handlar om att förverkliga nya forskningsprojekt, utveckla vår studentmiljö eller ge nya möjligheter till våra studenter och forskare."

Områden att stödja 

Samverkan

KTH Opportunities Fund - Kampanj 2020

Att engagera sig finansiellt genom fonden ger dig möjligheten att stödja studenter med spännande idéer och viljan att göra en skillnad men som saknar medlen att förverkliga sina ambitioner

KTH Opportunities Fund- kampanj 2020

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-01-17