Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
KTH Campus

Låt oss nå längre

Ditt stöd kan bli en del av lösningen på de stora samhällsutmaningarna. Låt oss tillsammans nå längre.

Forskningsområden i fokus

Teknik

Bidra till en bättre framtid

Se ett urval av våra olika forskningsområden där din donation kan göra skillnad. Development Office på KTH arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt och öppnar dörrar mellan filantroper och våra främsta forskare. 

Forskningsområden i fokus

Matematikprofessor och donator

Inspireras av våra givare

Med stöd från våra givare kan KTH:s forskning fortsätta att ligga i framkant och bidra till lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Ta del och inspireras av de konkreta framsteg som tidigare donationer har möjliggjort.

Vi som har gjort skillnad

Människor och jordglob

Ge en gåva till KTH

Det finns olika möjligheter för dig som vill vara med och bidra till framtidens forskning. Du kan exempelvis starta en stiftelse, donera genom aktieutdelning, ge en gåva via bankgiro eller inrätta ett stipendium. Kontakta gärna Development Office om du vill veta mer om hur du kan bidra till den forskning som ligger dig varmt om hjärtat.

Så kan du donera till KTH

KTH studenter

Ett ledande tekniskt universitet för en hållbar samhällsutveckling

Sedan 1827 har KTH vuxit till att bli ett framstående internationellt universitet som samlar studenter, forskare och lärare från hela världen. Som ledande tekniskt universitet spelar KTH en viktig roll för samhället genom att bidra med framstående utbildning, oberoende forskning och nyskapande innovationer.

Med stark akademisk expertis och pedagogisk förnyelse utbildar KTH en bredd av ingenjörer, arkitekter, lärare och forskare som ska kunna leda omställningen till en hållbar och jämställd värld. Universitetet har nästan 100 program som lockar cirka 17 000 studenter globalt. Genom samarbeten med näringsliv och samhälle, ges studenter möjlighet att ta sig an verkliga problem och våra interaktiva och experimentella lärmiljöer utvecklar ett praktiskt yrkeskunnande och nytänkande.

KTH bedriver framstående grundforskning och tillämpad forskning, vi rankas på topp 100 bland 1 500 universitet världen över i QS World University Rankings. Våra forskningsstrukturer möjliggör tvärvetenskapliga och externa samarbeten som bidrar till ny kunskap samt nya teknologier, produkter och tjänster. Tillsammans och i samverkan med vårt växande nätverk, driver vi innovation- och kunskapsutvecklingen framåt.

Utvalt om donationer

Studenter på KTH:s borggård

Stipendier till KTH:s forskare och studenter

Tack vare generösa donationer som ligger till grund för KTH:s anknutna stiftelser har 15 miljoner kronor kunnat delas ut under våren. Totalt 314 begåvade studenter har tilldelats studerandestipendier om totalt 9,5 miljoner kronor och 5,5 miljoner kronor har delats ut till forskare och lärare i form av rese- och forskningsstipendier.

Läs mer om KTH:s anknutna stiftelser

Läs mer om fördelar med att bilda en stiftelse

Studenter som får stipendium för sina examensarbeten med miljöfokus

Nytt stipendium till examensarbeten med miljöfokus

Genom ett nytt stipendieprogram får KTH möjlighet att stödja ett antal lovande examensarbeten som använder sig av teknik och fysiska tillämpningar för att lösa olika miljöproblem. Stipendierna, som delas av Sveriges Ingenjörer och stöds av Swedbank Humanfond, och väljs ut genom KTH Climate Action Centre syftar till att stärka forskningen inom miljöområdet i Sverige. Tolv studenter fick under våren dela på en halv miljon kronor, nu har resultaten från examensprojekten presenterats.

Stefan Ränk

Fastighetsbolaget Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk får KTH:s pris för industrisamverkan

Tillsammans med KTH har han och företaget Einar Mattsson möjliggjort forskningslaboratoriet KTH Live-In Lab – studenthus med ny teknik för forskning i boendemiljö. Stefan Ränk får utöver en medalj rikta en halv miljon kronor av KTH:s medel till ett angeläget forskningsprojekt.

– Jag väljer att rikta 500 000 kronor till forskning om AI som kan användas för att effektivisera underhållet av äldre byggnader, säger Stefan Ränk.

Läs mer om KTH:s pris för industrisamverkan och pristagaren Stefan Ränk

KTH campus

Nytt stipendium lyfter unga entreprenöriella KTH-studenter

Stipendiet delas ut till studenter som driver ett startup-projekt med stöd från KTH Innovation. Mottagarna ska ha uppvisat ett starkt driv, engagemang och entreprenöriell anda i de med- och motgångar de mött.

Stipendiet möjliggörs av Grosshandelssocieteten, en del av Stockholms Borgerskap, som vill främja och uppmuntra unga individer att fortsätta sin entreprenöriella resa.

Läs mer om det nya entreprenörsskapsstipendiet

Invigning promobillia lab

Nyinvigning av Promobilia MoveAbility Lab

Promobilia MoveAbility Lab är en strategisk satsning vid KTH som möjliggjorts av en donation från Stiftelsen Promobilia. Professor Lanie Guiterrez Farewik och hennes forskargrupp arbetar med att förstå och förutsäga hur personer med varierande fysiska funktionsnedsättningar kan förbättra sin rörlighet. Syftet är att främja forskning, innovation och förändring inom området samt hitta nya behandlingsmetoder och hjälpmedel.

Läs mer på Promobilia MoveAbility Lab   eller Promobilia.se  eller i Dagens industri Permobilpengarna blir exoskelett och robotarmar

Hand som håller upp ett glasklot mot ett träd.

Ett centrum för forskning och engagemang kring klimatet

En donation från H&M Foundation har möjliggjort etableringen av KTH Climate Action Centre vars mål är att bedriva banbrytande forskning för att snabba på samhällsomställningen mot ett klimatanpassat och hållbart samhälle.

Centrumet engagerar forskare från alla delar av KTH, och öppnar upp för dialog, samarbeten och klimatåtgärder tillsammans med alla som vill vara med och bidra.

Läs mer om KTH Climate Action Centre

MedTech-bild

Forskningsområde i fokus: Livskvalitet och hälsa

Kunskap och teknisk innovation kommer att revolutionera hälso- och sjukvården under kommande decennier. I takt med en växande och åldrande befolkning ökar behovet av kostnadseffektiv teknik och nya metoder som bidrar till förkortade väntetider, säkrare diagnoser och individanpassade behandlingar. KTH har en ledande roll i utvecklingen av bioteknik och medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet och hälsa.

Möt våra forskare inom livskvalitet och hälsa

Mats Danielsson

Ny avancerad bildteknik kan ersätta vävnadsprover

Mats Danielsson och hans forskargrupp på KTH bedriver världsledande forskning inom medicinsk bildåtergivning. Nu utvecklar de högupplösta bildsensorer, en form av ”virtuella” biopsier som ska kunna ersätta dagens vävnadsprover.

Läs mer

My Hedhammar

Ny teknik förbättrar precisionen för framtidens cancerbehandlingar

På KTH arbetar My Hedhammar och hennes forskargrupp med att utveckla vävnadsmodeller baserade på mänskliga celler. Dessa modeller möjliggör och effektiviserar utvecklingen av riktade och individanpassade cancerbehandlingar.

Läs mer

Vagusnerven

Framtidens medicin är elektronisk

Att använda kroppens eget nervsystem för att behandla sjukdomar kan bli verklighet inom en snar framtid. På KTH arbetar Henrik Hult och hans forskargrupp tvärvetenskapligt för att ta fram banbrytande medicinska lösningar genom att studera och dechiffrera kommunikationen mellan våra nerver och hjärnan.

Läs mer

Pojke

Bota ärftliga sjukdomar med genterapi

Idag är det möjligt att bota ärftligt blinda barn, förlamade barn med muskuläratrofi och blödarsjuka patienter med hjälp av genterapi. På KTH arbetar Johan Rockberg och hans forskargrupp för att fler sjukdomar, som tidigare bara har kunnat lindras, ska kunna botas med genterapi och till en lägre kostnad. 

Läs mer

Anders Söderholm rektor KTH

KTH är en plats där vi tillsammans gör skillnad

Sedan 1827 har KTH vuxit till att bli ett framstående internationellt universitet. Som det största tekniska lärosätet i Sverige har vi i snart 200 år utbildat ingenjörer och arkitekter. Genom vår forskning har vi hittat, och söker hela tiden nya, innovativa lösningar på många av samhällets utmaningar inom områden som energi, livsvetenskap och material för att skapa en bättre framtid redan idag och för kommande generationer.

Vår vision är att ta ledningen för en hållbar samhällsutveckling. Mitt i en världens mest dynamiska städer utgör vi en samlande kraft internationellt för att hitta lösningar på globala utmaningar. Men att bygga en bättre framtid kräver resurser, samarbeten och fri forskning. På KTH har vi en lång tradition av givande samarbeten med det omgivande samhället. Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet för det stöd vi fått från våra donatorer genom åren. Det har möjliggjort viktig och avgörande forskning. Det har banat väg för nya lösningar och bidragit till det gemensamma målet att stärka Sveriges konkurrenskraft som kunskaps-, forsknings- och innovationsnation.

Men mycket återstår att göra. I ett snabbt föränderligt samhälle med komplexa utmaningar behövs nya samarbeten, idéer och resurser. Då kan ditt bidrag bli en del av lösningen på de stora samhällsutmaningarna. Låt oss tillsammans arbeta för att skapa kunskap och förståelse för världen, för en hållbar och säker samhällsutveckling och för människors liv och hälsa.

Tack!

Anders Söderholm, rektor för KTH

KTH logga

Vill du stödja KTH:s forskning och utbildning?

Kontakta gärna oss på Development Office om du har frågor eller vill veta mer om hur du kan rikta en donation mot den forskning som ligger dig varmt om hjärtat. Vi arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt och öppnar dörrar mellan filantroper och våra främsta forskare.

Kontaktuppgifter till Development Office