Till innehåll på sidan

Ett centrum för forskning och engagemang kring klimatet

KTH Climate Action Centre är ett multidisciplinärt forskningscentrum med syftet att snabba upp klimatåtgärder i synergi med FN:s mål för hållbar utveckling.

Om centrumet

Klimatnyheter

Workshop
KTH Climate Action Centre och Stockholm Environment Institute höll en gemensam workshop 9 december. Foto: Alma Berggren Ek.

Stockholm Environment Institute ny partner till KTH Climate Action Centre

Samskapande och nya lösningar står i fokus för den nya forskningssamverkan mellan KTH Climate Action Centre och miljöforskningsinstitutet SEI. Det gemensamma målet är att snabba på klimatomställningen...

Läs artikeln
Person i industriell miljö
Foto: ThisisEngineering, Unsplash.

Vinterskola på KTH om teknik och ledning för hållbar energiomställning

I mars 2023 lanseras ett tvärvetenskapligt kurspaket på KTH, utformat för att göra doktorander bättre rustade att möta de utmaningar och möjligheter som driver omvandling av energisystem och industrie...

Läs artikeln
Hand med glaskula
Foto: Margot Richard, Unsplash.

Att omvandla forskning till klimatåtgärder

Den tvärvetenskapliga forskargruppen på KTH Climate Action Centre har skrivit en kommentar kring hur tvärvetenskaplig forskning kan föras samman och bidra till klimatåtgärder i större skala i samhälle...

Läs artikeln

Kommande evenemang

Clouds

Forskningsingenjör inom hållbart klimatarbete

Vi utökar vårt team och söker nu hjälp med att bygga upp centrets verksamhet. Du kommer att ha en samordnande roll och arbeta med att genomföra centrumets olika aktiviteter.

Exempel på arbetsuppgifter är att samordna workshops för forskare och externa organisationer, ta hand om utvalda forskningsrelaterade aktiviteter i frågor som rör klimatåtgärder, samt ge stöd i att skriva forskningsförslag.

Senaste från mediearkivet

Mediearkivet

Klimatsamtal dag 2: Så kan våra klimatfotavtryck minskas

Publicerat: 17 november, 2021

Hur ser egentligen våra klimatfotavtryck ut nu? Hur behöver de se ut för att vi ska uppnå ett klimatneutralt samhälle? Och vad skulle behöva göras för att nå dit? Föreläsare: Jonas Åkerman, Karin Bradley & Daniel Pargman.

Klimatsamtal Dag 1: Så bidrar KTH:s forskning till minskade utsläpp

Publicerat: 17 november, 2021

Vi presenterar tre KTH-forskare vars forskning har stor potential att bidra till utsläppsminskningar på samhällsområden som står för en stor andel av utsläppen. Föreläsare: Jakob Kuttenkeuler, Kåre Gustafsson & Tove Malmqvist Stigell, Elisabeth Ekener och Mattias Höjer.

Grafik