Till innehåll på sidan

Forskning för klimatåtgärder

Vid KTH bedrivs forskning för klimatneutrala och motståndskraftiga samhällen inom många olika discipliner och områden. I syfte att tillhandahålla vetenskap och forskning för klimatåtgärder, i form av anpassning och utsläppsminskningar av växthusgaser, fokuserar KTH Climate Action Centre på ett antal av dessa områden, uppdelade i fyra huvudsakliga forskningsområden.

A city network

Klimat och digitalisering

Forskning för klimatåtgärder som bygger på tillämpning av djupinlärning, AI, big data, IKT och relaterade ämnen.

A marketplace

Beteende och individer

Ett forskningsområde som fokuserar på hållbart beteende, konsumtion, allmänhetens deltagande, gräsrotsinitiativ och relaterade ämnen.