Till innehåll på sidan

Om oss

KTH Climate Action Centre är ett multidisciplinärt, samarbets- och forskningsfokuserad centrumbildning med syfte att bidra till minskade utsläpp och klimatanpassning i synergi med samtliga utvecklingsmål för hållbarhet.

Medarbetare
Medarbetare på KTH Climate Action Centre.

Vision

En värld med nettonoll koldioxidutsläpp, och klimatanpassade och hållbara samhällen.

Mission

  • Att KTH ska vara ett ledande universitet inom tvärvetenskaplig forskning och utbildning för klimatåtgärder
  • Att engagera studenter och allmänhet i klimat- och hållbarhetsprojekt
  • Att stödja den nationella förmågan att uppnå klimatmål i Sverige och utomlands
  • Att främja innovation för klimatåtgärder tillsammans med civilsamhälle samt privat och offentlig sektor

Mål

Vårt mål är att bedriva banbrytande forskning i samverkan med intressenter, för att snabba på samhällsomställningen. Centrumet engagerar forskare från alla delar av KTH, och öppnar upp för dialog, samarbeten och klimatåtgärder tillsammans med alla som vill vara med och bidra.

Affiliated researchers

Våra affilierade forskare

Våra affilierade forskare utgör grunden för vår tvärvetenskapliga och samarbetsfokuserade forskning. De kommer alla skolor på KTH och från andra lärosäten.