Till innehåll på sidan

Om oss

KTH Climate Action Centre är ett multidisciplinärt, samarbets- och forskningsfokuserad centrumbildning med syfte att bidra till minskade utsläpp och klimatanpassning i synergi med samtliga utvecklingsmål för hållbarhet.

Satellitbild från USGS
Foto: USGS, Unsplash.

Vision

KTH Climate Action Centres vision är att forma en värld med nettonollutsläpp samt klimatanpassade och hållbara samhällen.

Mission

För att uppfylla visionen om en planet som når 1,5°-målet och FN:s Globala mål (SDG) behöver Sverige ta ledningen både vad det gäller teknikutveckling, bästa praxis inom politiken och ett förändrat konsumtionsmönster. Centrumets uppdrag är att möjliggöra för denna omvandling genom att katalysera kunskapsdrivna hållbara klimatåtgärder. KTH Climate Action Centre gör detta genom att:

• Bedriva transdisciplinär klimatåtgärdsforskning och innovation

• Engagera studenter och medborgare

• Samarbeta med beslutsfattare och näringsliv

Mål

Vårt mål är att bedriva banbrytande forskning i samverkan med intressenter, för att snabba på samhällsomställningen. Centrumet engagerar forskare från alla delar av KTH, och öppnar upp för dialog, samarbeten och klimatåtgärder tillsammans med alla som vill vara med och bidra.