Till innehåll på sidan

Bli en del av KTH Climate Action Centre

För att få ett klimatsmart samhälle behöver alla hjälpas åt: forskare, näringsliv, kommuner, myndigheter, föreningar, skolan, politiker, och vi alla som privatpersoner. KTH Climate Action Centre bedriver forskning i samverkan med många olika partners. Välkommen att samverka med oss!

Penna och papper

För partners och intressenter

KTH Climate Action Centre vill engagera partners och intressenter i sitt arbete. Vi har tre olika typer av partnerskap som alla kan skräddarsys efter behov.

Fyra personer som tittar på en skyline

För studenter

Många studenter, både på KTH och i gymnasiet, är starkt engagerade i klimatfrågor. Det är något vi vill uppmuntra till med våra projekt och aktiviteter.

Moln
Foto: Engin Akyurt, Unsplash.

För forskare

Centrumet engagerar forskare från alla delar av KTH, och öppnar för dialog, samverkan och handling tillsammans med alla som vill bidra.

Två kvinnor på en manifestation för klimat
Foto: Mick de Paola, Unsplash.

För skolor och allmänhet

KTH Climate Action Centre har som mål att fungera som ett nav för spridning av kunskap och koordinering av klimatåtgärder. En viktig del i det är att involvera skolelever och allmänheten i verksamheten.