Till innehåll på sidan

För partners och intressenter

Din organisation kan samarbeta med KTH Climate Action Centre. Vi har tre olika sorters partnerskap, som alla kan skräddarsys efter behov.

Pen and paper
Foto: Mark Fletcher Brown, Unsplash.

Samverka med oss!

KTH Climate Action Centre vill engegera partners och intressenter. Kontakta oss för att höra mer om hur din organisation kan bli aktiv inom KTH Climate Action Centre genom att fylla in detta formulär:

Modeller för partnerskap

Våra partnerskap kan skräddarsys efter behov, så att varje parntner kan bidra på sina villkor och utefter intresse och möjligheter.

 • Nyckelpartners: medfinansiering och deltagande i centrumets styrelse)
 • Kunskapspartners (gemensam utveckling av kunskap och kommunikation)
 • Givare: bidrar med aktivitet eller finansiering

Varför partnerskap?

Vi tror att några av de viktigaste värdena med ett partnerskap är:

Kunskap för strategiska beslut

 • Tillgång till de senaste vetenskapliga rönen om klimatomställning, och stöttning i att identifiera viktiga förändringsområden för de närmaste 10–20 åren, både inom den egna sektorn och för samhället i stort.
 • Gemensam forskning av strategisk vikt, såsom framtida marknader för nya teknologier och affärsmodeller.
 • Livslångt lärande där ni får tillgång till de senaste kunskaperna för klimatomställning genom våra forskare och lärare.​

Nätverk​

 • Välkommen att träda in i ett ekosystem av partners som arbetar för klimatomställning i Sverige och internationellt.
 • Lärande mellan sektorer, nätverk, och att förstå nya trender och möjligheter.
 • Nya samarbetsprojekt och nya finansieringmöjligheter
 • Framtida talanger: Partners får tillgång till kontakt med studenter via examensarbeten, evenemang och workshopar.
 • Tips: du kan annonsera om studentprojekt inom klimat via KTH exjobbsportal .

Synlighet​

 • Samverkan med allmänheten, studenter och andra viktiga intressenter.
 • Synlighet på Climate Action Centres webbsida och aktiviterer​.