Till innehåll på sidan

För forskare

Bidrar din forskning till att lösa klimatutmaningarna? Vill du vara en del av KTH Climate Action Centre? Kontakta oss!

Moln
Foto: Engin Akyurt, Unsplash.

Utlysningar

KTH-forskare kan skicka projektansökningar till vår öppna utlysning här: Application form KTH Climate Action Centre project call  (eng)

Lediga tjänster

Postdoc in Environmental impacts of digitalization based on LCA

Två tvååriga post doc-tjänster gällande digitaliseringens miljöpåverkan baserat på livscykelanalys. Tjänsterna är ett samarbete mellan KTH Climate Action Centre, KTH Digital Futures och Ericsson.

Öppen utlysning för två post doc-tjänster med koppling till Climate Action Centre

Climate Action i doktorandforskning

Nu finns en kurs på forskarnivå med fokus på utveckling av projekt relaterade till klimatåtgärder. Ett av kursens mål är att tillämpa nya verktyg och metoder inom forskning och engagemang gällande klimatåtgärder.

FMJ3391 Climate Action in doctoral research 6.0 credits

Verktygslåda för forskning kring hållbar utveckling

KTH vill vara ledande inom forskning för en hållbar utveckling och arbetar kontinuerligt för att öka sitt bidrag, både när det gäller kunskapsproduktion och implementering. Utforska KTH:s verktygslåda för forskning kring hållbar utveckling: Toolbox - Research for sustainable development (Eng)