Vi har gjort skillnad

Med donationer från privatpersoner och satsningar från företag och organisationer har vi åstadkommit mycket de senaste fem åren.

Brummer& Partners donation skapar förutsättningar för den matematiska forskningen i Sverige. 

Stöd från KTH Opportunities Fund förverkligar dröm om praktikplats på NASA Ames i Kalifornien.

Kerstin och Rune Jonassons historiskt stora donation om 70 miljoner kronor möjliggör nytt bildcentrum på KTH.

Donation förverkligar KTH:s första online-kurs och möjliggör bred kunskapsöverföring. 

Till sidans topp