Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Historisk donation möjliggör bildcentrum på KTH

Berikande upplevelse för paret Kerstin och Rune Jonasson som varit en del i skapandet av det nya forskningscentret.

Rune och Kerstin Jonasson. Foto: Staffan Larsson

– För oss känns det glädjande att kunna bidra till en investering som ger långsiktig effekt och gynnar en bred forskningssamverkan inom området. Vår förhoppning är att donationen ska leda till forskningsresultat som ger förbättrade diagnostiska och terapeutiska möjligheter och därmed kommer många till godo, säger Rune Jonasson, om sin och hustruns donation om 70 miljoner kronor till KTH 2011.

Donationen är en av de större privata donationerna i KTH:s historia, där huvuddelen av donationen ska användas till infrastruktursatsningar inom medicinsk teknik.

– För mig personligen är denna donation även ett tack till KTH, där jag fick min utbildning i teknisk fysik i slutet av 1940-talet. Det är indirekt också ett tack till KI där jag senare fick min läkarutbildning, och till KS där en stor del av min yrkesverksamhet var förlagd till avdelningen för klinisk fysiologi vid Thoraxkliniken. Ett ytterligare ändamål för donationen skall vara att främja ett forskningssamarbete inom området med Sydkorea, detta som ett tack för den generositet landet visat oss allt sedan Kerstin under Koreakriget deltog som sjuksköterska vid det svenska fältsjukhuset i Pusan, säger Rune Jonasson.

Paret har varit en aktiv del i skapandet av ett viktigt forskningscenter på KTH, något som i sin tur har inneburit nya bekantskaper och upplevelser.

–Det som är roligt i sammanhanget är att vi får uppleva hur pengarna används, säger Kerstin, och Rune instämmer.