Till innehåll på sidan

Promobilia MoveAbility Lab

Teknik för att mäta, avkoda och förbättra mänskliga rörelser

Promobilia MoveAbility Lab och forskargruppen KTH MoveAbility leds av professor Lanie Gutierrez-Farewik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige. Vår forskning är inriktad på att kvantifiera nervsystemets rörelsestrategier, utreda orsakssambandet mellan belastning och adaptiv kapacitet i det neuro-muskuloskeletala systemet samt utveckla adaptiva hjälpmedel för barn och vuxna med rörelsestörningar. Styrkan i forskningen förstärks av vår kombination av experimentella och beräkningsmässiga metoder och tvärvetenskapligt samarbete.

Bild inifrån labbet

Kontakt: