Till innehåll på sidan

Avkoda rörelse

På Promobilia MoveAbility Lab strävar vi efter att i grunden förstå, avkoda och beräkna det komplexa samspelet mellan faktorer som påverkar rörelse hos personer med och utan motoriska funktionsnedsättningar.
Vi studerar dessa samspel med våra patienter, med AI-baserade algoritmer och med simuleringar.

Collage av foto och illustration som visar rörelsenedsättning och sambanden vid analys av dessa

Frågor som vi söker svara på:

  • Varför går vi som vi gör?
  • Hur kommer det sig att vi rör oss annorlunda när vi känner smärta, avsaknad av känsel, störningar i balansen eller har bråttom?
  • Vad händer med vår kropp efter en skada?
  • Hur hittar vår kropp nya sätt att röra sig när de tidigare sätten inte längre är möjliga?
  • Hur förändras våra muskler och leder över tid, särskilt efter en skada?
  • Hur påverkar vår omgivning hur vi rör oss? Kan vi röra oss eller gå bättre?