Till innehåll på sidan

Vår forskning

Vår forskning är inriktad på att kvantifiera nervsystemets rörelsestrategier, utreda orsakssambandet mellan belastning och anpassningsförmåga i det neuro-muskuloskeletala systemet samt utveckla adaptiva hjälpmedel för barn och vuxna med rörelsestörningar. 

För närvarande bedriver vi forskning inom följande områden: 

  • Neuromuskulär modellering
  • Simulering och optimering av neuromuskuloskeletala systemet
  • Hjälpmedel
  • Mekanobiologi för bentillväxt