Till innehåll på sidan

Förbättra rörelseförmågan

Vi utvecklar olika typer av aktiva och passiva hjälpmedel för personer med motoriska funktionsnedsättningar.

Collage me illustration och foton som visar rörelseforskning och hjälpmedel

Särskilda utmaningar som vi tar sikte på: 

  • Utveckla hjälpmedel som stödjer rörelse utan att begränsa användarens rörelseförmåga och kapacitet
  • Skapa simuleringar för att fastställa optimalt stöd
  • Använda sensorer och styrenheter som känner av och reagerar på användarens avsedda rörelser
  • Assistera användaren efter behov och uppmuntra till delaktighet
  • Använda smarta komponenter och material
  • Använda ”människa i loopen”-metoden, där en unik lösning för att underlätta gång identifieras för varje individ och mål