Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny avancerad bildteknik kan ersätta vävnadsprover

Mats Danielsson och hans forskargrupp på KTH bedriver världsledande forskning inom medicinsk bildåtergivning. De har tidigare utvecklat revolutionerande bildbaserade tekniker för bland annat mammografi och skiktröntgen som används i sjukvården världen över. Nu utvecklar de högupplösta bildsensorer, en form av ”virtuella” biopsier som ska kunna ersätta dagens vävnadsprover.

Mats Danielsson

Tidskrävande och kostsamt att fastställa diagnos

Varje år tas cirka 100 000 vävnadsprover i den svenska sjukvården för att kunna fastställa rätt diagnos. Provet tas med hjälp av en nål eller kirurgiskt ingrepp och skickas i väg för att analyseras vid labb. Det tar tid innan patienten får svar och processen är kostsam. Dessutom är det ibland svårt att ta vävnadsprover från vissa känsliga områden i kroppen, såsom lungor eller hjärta, på grund av riskerna. Det kan leda till sämre överlevnadschanser för patienter med sjukdomar i dessa områden.

Bildbaserade tekniker för diagnostik

Mats Danielsson och hans forskargrupp på KTH utvecklar en ny teknik för diagnostik i form av en bildsensor. Målet är att den nya bildsensorn ska kunna ersätta dagens vävnadsprover med riskfria ”virtuella” biopsier som ger resultat direkt. Sensorn kommer kunna ta bilder med så hög upplösning att resultatet är jämförbart och motsvarar upplösningen i ett mikroskop.

För att kunna göra virtuella biopsier behöver upplösningen bli hundra gånger bättre än den är idag. Genom att utveckla chip med ny teknik baserad på kisel kommer bildsensorn kunna mäta röntgenstrålarnas position med hundra gånger bättre precision. Det innebär inte bara bättre upplösning i bilden ända ner till en mikrometer, utan även att kontrasten förbättras markant, särskilt när det kommer till mjuka vävnader som kan vara cancerdrabbade.

”I stället för att patienter behöver vänta veckor på besked kommer vår bildsensor att kunna ge resultat direkt. Vår teknik har potentialen att etablera en ny global standard för medicinsk diagnos”

Mats Danielsson, professor i medicinsk bildfysik

En ny global standard för medicinsk diagnos

Efter utvecklingen av en prototyp och klinisk utvärdering är målet att den nya tekniken har visat sig vara tillräckligt pålitlig för att privata företag ska kunna ta över och skapa en produkt som kan användas inom vården. 500 000 operationer i EU kan potentiellt sparas per år med hjälp av bildsensorn. Den nya tekniken kan minska lidande för många patienter, spara pengar inom vården och till och med etablera en ny global standard för medicinsk diagnos.

Mats Danielsson

Mats Danielsson

Mats Danielsson  leder en forskargrupp på KTH med världsledande forskning inom medicinsk bildfysik. Tidigare forskningsgenombrott har lett till nya metoder och instrument som framgångsrikt implementerats i sjukvården i fler än 30 länder och undersökt många miljoner patienter. Forskargruppen har en bredd i kunskap, från algoritmer för bildrekonstruktion till hårdvara som sensorer, elektronik och mekaniska lösningar, vilket är viktigt för att lyckas bygga fungerande prototypsystem. Mats Danielsson har fått flera utmärkelser, förra året fick han Hans Wigzells Vetenskapspris för sin forskning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Development Office