Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Initiativ att stödja

På KTH skapar vi förståelse för världen vi lever i och lägger grunden till en hållbar och säker samhällsutveckling där människors livskvalitet och hälsa avsevärt kan förbättras. Våra vetenskapliga framsteg grundar sig på fritt kunskapssökande för att utforska
det okända samtidigt som vi hittar lösningar som kommer samhället till nytta.

KTH

Forskningsområden i fokus

Livskvalitet och hälsa

Kunskap och teknisk innovation kommer att revolutionera hälso-och sjukvården under kommande decennier. I takt med en växande och åldrande befolkning ökar behovet av kostnadseffektiv teknik och nya metoder som bidrar till förkortade väntetider, säkrare diagnoser och individanpassade behandlingar. KTH har en ledande roll i utvecklingen av bioteknik och medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet och hälsa.

Nya material

Framtidens material kommer behöva framställas på ett energieffektivare sätt med minskad miljöpåverkan. Utvecklingen av avancerade material leder till resurseffektivitet då de kan göras starkare, lättare och mer mångsidiga än konventionella material. Nya material och framställningsprocesser har potentialen att omforma branscher inom områden såsom energiteknik, elektronik, biomaterial, medicinsk teknik och metallindustri. KTH bedriver världsledande forskning inom materialvetenskap och har nära samarbeten med den svenska industrin.

Industriell transformation

Industriell transformation handlar om att stödja industrins övergång till att bli hållbar och CO2-neutral samtidigt som dess konkurrenskraft stärks. På KTH bedrivs forskning som omfattar affärsmodeller, möjliggörande teknik, produktion och produktutveckling. Genom att integrera olika discipliner kan vi effektivt hantera den komplexitet som omställningen kräver. Det inkluderar bland annat uppkopplade, autonoma transportmedel, förbättrade produktionsprocesser för läkemedel och elektrifiering av fordon.

Hållbara energisystem

Tillgång till hållbar energi utgör en av de största utmaningarna i världen, med betydande konsekvenser för både välstånd och miljö. Vi står inför akuta problem inom både hållbar energiomställning och framtida utökad energiförsörjning. Banbrytande tekniker spelar en särskilt viktig roll eftersom de kan bidra till minskad miljöpåverkan genom fossilfri energiproduktion och resurseffektivitet. KTH har omfattande och ledande forskning inom hela energiområdet som kommer vara helt avgörande under de närmaste decennierna för att lösa Sveriges energiförsörjning.

AI, robotik och data

AI framträder otvivelaktigt som ett av de mest banbrytande vetenskapliga och tekniska framstegen under de senaste decennierna. Genom maskininlärning och storskalig dataanalys kan intelligenta system och autonoma robotar skapas med en oöverträffad potential att påverka och förbättra samhället. Framtida genombrott kan komma att revolutionera många industriella branscher, hälso- och sjukvård samt förändra sociala interaktioner mellan människa och teknik. KTH är väl positionerat inom området med omfattande forskning som även inkluderar sociala, etiska och juridiska aspekter som bidrar till att öka säkerheten i samhället.

Hållbara städer och samhällsbärande system

För att minska de globala utsläppen behöver vi förändra hur vi använder och förvaltar jordens resurser. För att kunna ställa om och möta kommande samhällsutmaningar krävs utveckling av städer och infrastrukturer som kan stå emot och anpassa sig till förändringar. Forskningen på KTH bidrar till att på ett hållbart sätt möta våra behov av mat och vatten, värme, bostäder, kommunikation och transporter.

Kvantteknologi

KTH är framstående inom utvecklingen av kvantteknologi, ett område som utvecklas snabbt och förväntas bli en nyckelteknologi inom ett flertal områden. Kvantteknologin möjliggör inte bara snabbare och mer avancerade beräkningar, utan öppnar även dörrar till bland annat säkrare kommunikation, banbrytande materialutveckling och revolutionerande medicinska diagnoser och behandlingar.

Rymden

Rymdforskning spelar en avgörande roll för vår förståelse av universum och vår planet. Ända sedan Nobelpristagaren Hannes Alfvéns tid är KTH ledande inom rymd-och plasmafysik. Teknikutveckling för rymdtillämpningar är grunden för den infrastruktur i rymden som dagens samhälle är helt beroende av. Satelliter för miljöövervakning, antenner för kommunikation via rymden, raketer och AI för snabb tolkning av data. Globala rymdekonomin förväntas dubbleras till tusen miljarder dollar inom tio år. KTH har en aktiv roll i ett antal internationella rymdprojekt och samarbetar med olika institutioner och organisationer för att driva avancerad rymdforskning och teknikutveckling.