Till innehåll på sidan

Initiativ att stödja

Vill du vara med i utvecklingen av framtidens forskning och utbildning? På KTH kan du också vara med och bidra med nya idéer, perspektiv och engagemang.

KTH:s rektor Anders Söderholm
KTH:s rektor Anders Söderholm.

KTH är en plats där vi tillsammans kan göra skillnad 

På KTH utbildar vi morgondagens ingenjörer, arkitekter och lärare inom matematik och fysik. Vi kan också konsten att bedriva excellent forskning vilket syns bland annat i höga placeringar på några av världens stora rankinglistor. Energi, livstenskap och material är några av de områden där vi kan konsten att bedriva excellent forskning till nytta för människor i deras vardag. Kylskåpet, första tv-sändningen, medicinsk bilddiagnostisk och självkörande bilar är exempel på vår forskning som emanerat ur viljan att omsätta briljanta idéer till verklighet och praktisk nytta. Men det sker hela tiden i ett växelspel med det omgivande samhället. KTH har en lång och gedigen tradition av lärorika och fruktbara samarbeten med näringsliv, industri och offentlig verksamhet med det gemensamma målet att stärka Sveriges konkurrenskraft som kunskaps och forskningsnation.

I ett föränderligt samhälle med komplexa utmaningar såsom klimatet, urbaniseringen och tvära kast i världspolitiken gäller att behövs nya samarbeten, idéer och resurser.

Är du kanske en alumn som tidigare studerat på KTH? Eller är du en entreprenör som byggt upp ett framgångsrikt företag? Eller brinner du för inspirerande uppslag som kan förädlas till tekniska innovationer som i sin tur blir hållbara lösningar?

Då är KTH garanterat en plats där vi tillsammans kan göra skillnad – i dag och i morgon.

Anders Söderholm, rektor för KTH