Till innehåll på sidan

Elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap bedriver forskning på grund- och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar - allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället.

Illustration av en framtidsstad med förnybara energikällor och nya tekniklösningar.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap bedriver världsledande forskning inom sitt område. Verksamheten bidrar till framtidens lösningar inom bland annat teoretisk och tillämpad datalogi, smarta elnät, intelligenta transportsystem, robotik, säker infrastruktur, beräkningsbiologi, medicinsk teknik, nanoteknik, medieteknik och interaktionsdesign samt tal- och musikkommunikation.

Forskningen inom elektroteknik och datavetenskap på KTH är internationellt framstående och hamnar högt på rankinglistor inom sitt område. Det är kombinationen av olika angreppssätt, metoder och en djup kunskap inom våra kärnområden som gör det möjligt att befinna sig i forskningens verkliga framkant.

För vidare information, besök skolans webb: Forskning vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Forskningsområden

Skolan bedriver forskning vid 16 avdelningar, indelade i fyra institutioner, som tillsammans täcker alla delar av ämnena elektroteknik och datavetenskap.

Institutioner

Datavetenskap

Filmen i större format

Elektroteknik

Filmen i större format

Intelligenta system

Filmen i större format

Människocentrerad teknik

Filmen i större format

Avdelningar

Kompetenscentrum

Skolan har flera centrumbildningar knutna till sin verksamhet.

Centran inom elektroteknik och datavetenskap