Till innehåll på sidan

Avdelningen för Elektromagnetism och fusionsfysik

Avdelningen för Elektromagnetism och fusionsfysik är en del av institutionen för Elektroteknik vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena elektromagnetisk teori, fysisk och teknisk design av elektriska apparater samt fusions- och plasmafysik.

Forskningsområden

Fusion

Forskning inom området fusionsenergi är fokuserad på inneslutningsfysik, plasmakontroll, beräkningsmetoder, plasmauppvärmning och plasma-vägginteraktion.

Elkraft

Forskningen inriktar sig på högspänningsteknik, isolationsmaterial, elektriska brytare, kraftsystemskydd, energilagring och tillförlitlighetsanalys av elnätet.

Elektromagnetism

Forskning inom högfrekvent elektromagnetism, antenner, mikrovågsteknik, metamaterial, elektromagnetiska störningar, fysikaliska begränsningar och inversa problem.

Möt avdelningen

Fler event

Senaste publikationerna

[2]
M. Nahalparvari et al., "AC-Side Impedance-Based Stability Assessment in Grid-Forming Modular Multilevel Converters," IEEE Access, vol. 12, s. 23514-23528, 2024.
[3]
W. Song et al., "Heterogeneous Reconfigurable Accelerator for Homomorphic Evaluation on Encrypted Data," IEEE Access, vol. 12, s. 11850-11864, 2024.