Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsöversikt EMF

Forskningen vid avdelningen är mångsidig och omfattar tre huvudämnen: fusion, elkraft och elektromagnetism. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med industriella partners, andra universitet och forskningsinstitut, både nationella och internationella.

Fusion

Forskning inom området fusionsenergi är fokuserad på inneslutningsfysik, plasmakontroll, beräkningsmetoder, plasmauppvärmning och plasma-vägginteraktion.

Elkraft

Forskningen inriktar sig på högspänningsteknik, isolationsmaterial, elektriska brytare, kraftsystemskydd, energilagring och tillförlitlighetsanalys av elnätet.

Elektromagnetism

Forskning inom högfrekvent elektromagnetism, antenner, mikrovågsteknik, metamaterial, elektromagnetiska störningar, fysikaliska begränsningar och inversa problem.