Till innehåll på sidan

Om oss

Avdelningen för Elektromagnetism och fusionsfysik (EMF) är en av femton avdelningar vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Avdelningen bildades 2023 genom sammanslagning av avdelningen för elektroteknisk teori och konstruktion (EME) och avdelningen för fusionsplasmafysik (FPP). Det är en av fyra avdelningar inom institutionen Elektroteknik.