Till innehåll på sidan

Institutionen för människocentrerad teknik

Människocentrerad teknik har sina rötter inom medieteknik samt data- och beteendevetenskap. Vår fakultet består av expertis från antropologi och psykologi, datavetenskap och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, ljud- och musikdator, samt media- och kommunikationsvetenskap. ​Institutionen tillhör Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

Vi möjliggör mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum

På institutionen Människocentrerad teknik bedriver vi utbildning, forskning och den tredje uppgiften inom våra ämnen. Vårt område kan kort beskrivas som innovativ design, justering och förbättringar av befintliga system och processer för medieproduktion och för att underlätta datoranvändning och mediekonsumtion.

Om oss

Avdelningar

HCT Kalender

Kontakt 

Innehållsansvarig:Webbredaktörer på EECS
Tillhör: Institutionen för människocentrerad teknik
Senast ändrad: 2023-02-15