Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Institutionen för människocentrerad teknik

Vi möjliggör mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum

På institutionen Människocentrerad teknik bedriver vi utbildning, forskning och den tredje uppgiften inom våra ämnen. Vårt område kan kort beskrivas som innovativ design, justering och förbättringar av befintliga system och processer för medieproduktion och för att underlätta datoranvändning och mediekonsumtion.

Om oss

Avdelningar

Nyheter och event

HCT Kalender

Kontakt