Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nya digitala plattformar kräver nytt tänk kring avfallshantering

Foto Erik Ottoson Trovalla / Nordiska museet
Publicerad 2023-03-22

Avfallshanteringstjänster som är baserade på crowdsourcing flyttar de juridiska och etiska gränserna för vem som ska ta hand om vårt avfall.

Nya digitala plattformar tvingar kommunerna att se över sitt monopol på avfallshanteringsrutiner. Detta har inte bara rättsliga utan även etiska konsekvenser, enligt en studie som publiceras inför ACM CHI-konferensen 2023 om mänskliga faktorer i datorsystem.

Artikeln är skriven av KTH-forskaren Rob Comber  i samarbete med Chiara Rossitto vid Stockholms universitet.

Avfallshantering eller reklam?

Comber och Rossitto studerade ett rättsfall mellan Stockholms kommun och Tiptapp, en digital plattform som matchar arbetstagare med privatpersoner som behöver bli av med hushållsavfall.

Fallet, som inleddes 2017, fokuserade på att tolka lokala och nationella avfallslagar.

Tiptapp förbjöds ursprungligen att fortsätta sin verksamhet på grund av en uppfattad fara med att överföra avfall från en privatperson till en annan. Företaget hävdade att dess verksamhet inte handlar om avfallshantering utan om att sälja annonser, särskilt genom att underlätta arrangemang mellan privatpersoner och on-demand-arbetare. Stockholms kommun hävdade också att det inte kan överlåtas på enskilda transportörer att se till att avfallet avlägsnas på ett säkert sätt.

Efter fem år av överklaganden och motanmälningar upphävdes förbudet och ärendet avslutades.

Ökad makt

Comber och Rossitto anser att uppkomsten av Tiptapp väcker flera frågor om teknikens roll i hållbara interaktioner mellan människa och dator (HCI).

– Det här fallet visar hur digitala plattformar inte bara konkurrerar utan också skapar nya marknader, normer och beteenden för hur vi hanterar avfall, säger Rob Comber.

Genom att låta två personer förmedla avfallstransporter omformas flera dimensioner av de nuvarande avfallshanteringssystemen.

– Det tvingar oss att se över hur vi tolkar begrepp som ansvar och monopol inom relativt väletablerade offentliga tjänster som avfallshantering, tillägger Chiara Rossitto.

Det stora antalet Tiptapp-användare har gett plattformen institutionell makt, liknande den som Airbnb har, som har påverkat avregleringen av korttidsuthyrning i flera länder.

Kan kringgå lagar

Men med det ökande inflytandet följer ett lika stort ansvar. Comber och Rossitto varnar för att tekniken, i sin globaliserande form, kan urholka, manipulera och kringgå viktiga lagar i samband med hållbarhet.

HCI-forskare måste i allt högre grad ha detta i åtanke, konstaterar författarna.

– Vi uppmanar forskare inom detta område att börja nu - om de inte redan har gjort det - att förstå den roll det juridiska sammanhanget för tekniska system, för ett mer hållbart liv.

Videointervju med Rob Comber om digitala plattformars ökande inflytelse på avfallshantering:

Relaterade nyheter

Interaktiv show mellan människa och drönare

Under två dagar studerades interaktionen mellan människor och drönare i Reaktor-hallen på KTH.

Läs artikeln
Foto Erik Ottoson Trovalla / Nordiska museet

Nya digitala plattformar kräver nytt tänk kring avfallshantering

Avfallshanteringstjänster som är baserade på crowdsourcing flyttar de juridiska och etiska gränserna för vem som ska ta hand om vårt avfall.

Läs artikeln