Till innehåll på sidan

Kemi, bioteknologi och hälsa

KTH:s forskning inom kemi, bioteknologi och hälsa spänner över ett brett spektrum från cell- och molekylnivå till komplexa system och över de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

En hand som lyfter ett lock på en burk i ett labboratorium.

Inom hälsoområdet utvecklas verktyg, metoder och produkter som förbättrar sjukvård och förebyggande hälsovård och som möjliggör studier av olika medicinska frågeställningar. Det bedrivs forskning inom avancerade biomaterial samt design och framställning av nya polymerer för medicinsk tillämpning.

Energi- och miljöområdet omfattar utvecklingen av förbättrade solceller, miljövänliga och effektiva energiprocesser och energiomvandlingsprocesser, miljöfrågeställningar och framställningen av kemikalier och läkemedel.

I materialområdet ingår design, analys och förståelse av molekylära system samt tillämpningar av dessa på bland annat bioorganiska material. 

Skolan har betydande verksamhet vid Science for Life Laboratory, SciLifeLab, i Solna och är starkt involverad i utvecklingen av det nationella centret för molekylära livsvetenskaper.

Institutioner