Till innehåll på sidan

Kemi, bioteknologi och hälsa

Skolans forskning i kemi, bioteknologi och hälsa spänner över ett brett spektrum, från cell- och molekylnivå till komplexa system och de breda ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Forskare som fyller pipett i labb.
Foto: Jon Lindhe, KTH

Inom hälsoområdet utvecklas verktyg, metoder och produkter som förbättrar sjukvård och förebyggande hälsovård och som möjliggör studier av olika medicinska frågeställningar. Det bedrivs forskning inom avancerade biomaterial samt design och framställning av nya polymerer för medicinsk tillämpning.

Energi- och miljöområdet omfattar utvecklingen av förbättrade solceller, miljövänliga och effektiva energiprocesser och energiomvandlingsprocesser, miljöfrågeställningar och framställningen av kemikalier och läkemedel.

I materialområdet ingår design, analys och förståelse av molekylära system samt tillämpningar av dessa på bland annat bioorganiska material. 

Skolan har betydande verksamhet vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Solna och är starkt involverad i utvecklingen av det nationella centret för molekylära livsvetenskaper.

För vidare information, besök skolans webb: Forskning vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Institutioner

Skolan bedriver sin forskning vid sju institutioner:

Fiber- och polymerteknologi

Filmen i större format

Genteknologi

Filmen i större format

Industriell bioteknologi

Filmen i större format

Kemi

Filmen i större format

Kemiteknik

Filmen i större format

Medicinsk teknik och hälsosystem

Filmen i större format

Proteinvetenskap

Filmen i större format