Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad

KTH:s forskning inom arkitektur och samhällsbyggnad fokuserar på framtidens samhälle, om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Stadsmiljö med flervåningshus och vägar.
Foto: Håkan Lindgren

Arkitektur och samhällsbyggnad på KTH rymmer såväl naturvetenskap och teknik som samhällsvetenskap och humaniora.

Institutioner

På Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad bedrivs forskning vid sex olika institutioner: