Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad

KTH:s forskning inom arkitektur och samhällsbyggnad fokuserar på framtidens samhälle, om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Stadsmiljö med flervåningshus och vägar.
Foto: Håkan Lindgren

Arkitektur och samhällsbyggnad på KTH rymmer såväl naturvetenskap och teknik som samhällsvetenskap och humaniora.

För vidare information, besök skolans webb: Forskning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Institutioner

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad bedriver forskning vid sex institutioner:

Arkitektur

Filmen i större format

Byggvetenskap

Filmen i större format

Fastigheter och byggande

Filmen i större format

Filosofi och historia

Filmen i större format

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Filmen i större format

Samhällsplanering och miljö

Filmen i större format