Arkitektur och samhällsbyggnad

KTH:s forskning inom arkitektur och samhällsbyggnad fokuserar på framtidens samhälle, om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Foto: Håkan Lindgren

Arkitektur och samhällsbyggnad på KTH rymmer såväl naturvetenskap och teknik som samhällsvetenskap och humaniora. På Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad bedrivs forskningen inom sex olika institutioner.