Till innehåll på sidan

KTH:s samarbeten med andra lärosäten

KTH har nationella och internationella samarbeten med många olika lärosäten i när och fjärran. Några av nätverken är Universitetsalliansen Stockholm trio, KLOSSnet och Riksidrottsuniversitetet (RIU).

Internationella samarbeten

Internationalisering är en viktig pelare som ligger till grund för KTH:s verksamhet och ett avgörande verktyg för att KTH ska bli ett världsledande tekniskt universitet.

Internationalisering

Universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet ingick 2019 i universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. 

Stockholm trio

KLOSSnet - dialog för samverkan

I KLOSSnet samlas ansvariga för samverkan på ledningsnivå vid svenska lärosäten för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

KLOSSnet - ett nätverk för dialog kring samverkan

Riksidrottsuniversitetet (RIU)

KTH är ett Riksidrottsuniversitet (RIU) tillsammans med gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och bildar RIU-Stockholm. På KTH ska det vara möjligt att samtidigt både studera och elitidrotta. På KTH bedrivs också världsledande forskning inom många teknikområden som är intressant för svensk idrott.

RIU-Stockholm

Innehållsansvarig:Amalia Kewenter
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-12-18