Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Riksidrottsuniversitetet (RIU)

KTH är tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ett Riksidrottsuniversitet (RIU). Satsningen ger elitidrottare möjlighet att kombinera idrott med högre studier. På KTH bedrivs också världsledande forskning inom många teknikområden som är intressant för svensk idrott.

RIU-Stockholm (KTH+GIH)

KTH bildar tillsammans med GIH ett av Sveriges fem Riksidrottsuniversitet (RIU).

Som ett RIU har KTH avtalat med Riksidrottsförbundet (RF) om att försöka optimera möjligheterna för elitidrottande studenter att kombinera en elitsatsning med högskolestudier; det vill säga att möjliggöra dubbla karriärer. Vidare vill KTH också synliggöra och utveckla vår idrottsrelevanta forskning i ett nära samarbete med idrotten och idrottens behov.

Riksidrottsuniversitetet finns även vid sju andra lärosäten. Läs om hur du kan kombinera en elitidrottskarriär med studier på respektive lärosätes webbplats:

Kombinera elitidrott och högskolestudier

Du som är landslagsidrottare, potentiell landslagsidrottare eller spelar i högsta ligan i en lagbollidrott och är antagen student på KTH får ett professionellt stöd i form av studieanpassning, karriärvägledning och ett omfattande idrottsrelaterat stöd med hjälp från GIH.

Kombinera elitidrott och studier på KTH

Utbildning i teknik och idrottsvetenskap

Materprogrammet ”Sports Technology” är ett utbildningsprogram med teknik och idrottsvetenskap som bas och med målet att med hjälp av teknik förbättra förutsättningarna för goda elitidrottsprestationer och bättre hälsa. Programmet ges i samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH. Merparten av programmets kurser är också tillgängliga som valbara kurser för alla KTH:s studenter.

Masterprogram i idrottsteknologi (Sports Technology)

Forskning som främjar svensk idrott

På KTH bedrivs idag världsledande forskning inom många teknikområden som är eller kan bli intressanta för svensk idrott. Vår forskning vill öka kunskapen om vad som krävs och vad som kan och behöver mätas för att få en så bra prestationsutveckling som möjligt.