Till innehåll på sidan

Kombinera elitidrott och studier på KTH

Är du elitidrottare och vill förbereda dig för en civil karriär genom högskolestudier? På KTH finns denna möjlighet. KTH är ett riksidrottsuniversitet tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och bildar tillsammans RIU-Stockholm. KTH erbjuder ett genomtänkt stöd till dubbla karriärer. Stödet gör det möjligt för elitidrottare att kombinera studier på KTH med träning och tävling på högsta nivå. KTH:s program för dubbla karriärer verkar för att studenterna får stöd för att må bra såväl under som efter sin elitidrottskarriär.

Frågor om RIU

Kontakta oss gärna om du har frågor om Riksidrottsuniversitetet eller val av utbildning på KTH.

CSN

Ta kontakt med CSN om du har frågor kring ditt studiemedel, t ex om du går ned i studietakt och hur det kan påverka ditt studiemedel.

KTH erbjuder stöd

Riksidrottsuniversitetet KTH ger idag ett stöd till alla RIU-studenter som studerar på KTH. Det stöd KTH erbjuder innehåller ett studiestöd och ett idrottsstöd. Har du som elitidrottare frågor som rör val av utbildning på KTH är du också välkommen att kontakta oss .

Stöd inom studier

Stöd inom studier innebär att KTH hjälper till med att anpassa studierna både vad det gäller studietakt och examinationstillfällen. Du får även studie- och karriärvägledning. När du är RIU-student och har behov av individuell studieplanering tar du kontakt med din programstudievägledare. Har du frågor som rör examination tar du istället kontakt med examinator för kursen.

Idrottsrelaterat stöd

Alla RIU-studenter erbjuds ett idrottsstöd. För idrottsstödet samarbetar KTH med GIH. Idrottsstödet kan innehålla fysiologiska tester, idrottsmedicinskt stöd, idrotts psykologisk rådgivning, livsstilssamtal, karriärföreläsningar och kostrådgivning.

Ansökan och behörighet

Läs mer om hur du gör en ansökan och vilken behörighet som krävs för att bli antagen som RIU-student.

Ansökan och behörighet

Porträttbild av alumn Maja Reichard

Maja satte världsrekord i simning

"Eftersom KTH är ett riksidrottsuniversitet kunde jag anpassa vissa studieaktiviteter och tider efter simningens tränings- och tävlingsschema", säger Elitidrottaren Maja Reichard.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-11-18