Till innehåll på sidan

Ansökan och behörighet

Här hittar du bland annat information om hur du gör en ansökan till RIU och vilken behörighet som krävs för att bli antagen.

Frågor om RIU

Kontakta oss gärna om du har frågor om Riksidrottsuniversitetet eller val av utbildning på KTH.

CSN

Ta kontakt med CSN om du har frågor kring ditt studiemedel, t ex om du går ned i studietakt och hur det kan påverka ditt studiemedel.

Behörighet och antagning

Du måste vara antagen till en utbildning på KTH för att ingå i Riksidrottsuniversitetet. Antagning till utbildning sker på samma villkor som för övriga studenter via antagning.se. I samband med ansökan kan du få studie- och karriärvägledning i val av utbildning på KTH av DK-koordinator.

Ansökan till RIU

För att bli RIU-student ska ditt specialidrottsförbunds krav vara uppfyllda. Det innebär att du ska vara potentiell landslagidrottare, aktuell landslagsidrottare och/eller spela i högsta ligan i en lagbollidrott.

  • Du kontaktar själv ditt förbund som intygar på en särskild blankett att du uppfyller kriterierna. Du hittar denna blankett under Riksidrottsförbundets hemsida: Ansökningsblankett (via Riksidrottsförbundet)
  • Vid programstart när du påbörjat dina studier (registrerad på program) på KTH kontaktar du dubblakarriär-koordinatorerna, DK-koordinator, för att boka tid för ett informationsmöte.
  • Vid informationsmötet med DK-koordinator får du mer information om hur det är att vara RIU-student. Under detta möte överlämnar du ditt intyg från ditt specialidrottsförbund samt skriver under en överenskommelse. Överenskommelsen är mellan dig och KTH där det framgår att du är RIU-student för att tydliggöra respektive parts ansvar om anpassad studiegång, framförhållning och ekonomi.
  • I samband med att du blir RIU-student är det bra att du i ett tidigt skede meddelar din programstudievägledare att du är RIU-student på KTH. 

Förnya ditt RF-intyg (förbundet)

För att fortsätta vara RIU-student måste du vartannat år skicka in ett nytt RF-intyg som intygar att du uppfyller kriterierna. Ditt påskrivna intyg från ditt specialidrottsförbund gäller två år i taget. Det innebär att du vartannat år ska förnya ditt intyg från ditt specialidrottsförbund. Datum för inlämningen av nytt RF-intyg beror på när du blev RIU-student per termin d v s när du skrev på överenskommelsen.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-02-11