Till innehåll på sidan

Ansökan och behörighet

Här hittar du bland annat information om hur du gör en ansökan till RIU och vilken behörighet som krävs för att bli antagen.

Frågor om RIU

Kontakta oss gärna om du har frågor om Riksidrottsuniversitetet eller val av utbildning på KTH.

CSN

Ta kontakt med CSN om du har frågor kring ditt studiemedel, t ex om du går ned i studietakt och hur det kan påverka ditt studiemedel.

Behörighet och antagning

Du måste vara antagen till en utbildning på KTH för att ingå i Riksidrottsuniversitetet. Antagning till utbildning sker på samma villkor som för övriga studenter via antagning.se. I samband med ansökan kan du få studie- och karriärvägledning i val av utbildning på KTH av DK-koordinator.

Ansökan till RIU

För att bli RIU-student ska ditt specialidrottsförbunds krav vara uppfyllda. Det innebär att du ska vara potentiell landslagidrottare, aktuell landslagsidrottare och/eller spela i högsta ligan i en lagbollidrott.

Har du frågor och funderingar inför ansökan? Kontakta oss dubblakarriär-koordinatorer (DK-koordinatorer)

Så blir du RIU-student

  • Du kontaktar själv ditt förbund som intygar på en särskild blankett att du uppfyller kraven. Du hittar denna blankett under Riksidrottsförbundets hemsida: Ansökningsblankett (via Riksidrottsförbundet)
  • Underskrivet intyg skickar du in per mail till DK-koordinator på KTH, riu.utbildning@kth.se .
  • Vid inkommit intyg bokas tid med DK-koordinator på KTH för ett första obligatoriskt samtal per telefon. Vid samtalet med DK-koordinator får du mer information om hur det är att vara RIU-student.
  • Efter samtalet ska överenskommelse RIU-KTH undertecknas av dig. Överenskommelsen är mellan dig och KTH där det framgår att du är RIU-student för att tydliggöra respektive parts ansvar om anpassad studiegång, framförhållning och ekonomi. Du får blanketten för överenskommelsen skickad till dig per mail och när du har undertecknat den skickar du tillbaka den till DK-koordinator via mail.

Efter inkommit intyg från ditt förbund, samtal med DK-koordinator, undertecknad och inkommen överenskommelse är du RIU-student på KTH.

I samband med att du har blivit RIU-student är det bra att du i ett tidigt skede meddelar programstudievägledare (på det program du ska läsa) att du är RIU-student. 

Förnya ditt RF-intyg (förbundet)

För att fortsätta vara RIU-student måste du vartannat år skicka in ett nytt RF-intyg som intygar att du uppfyller kriterierna. Ditt påskrivna intyg från ditt specialidrottsförbund gäller två år i taget. Det innebär att du vartannat år ska förnya ditt intyg från ditt specialidrottsförbund. Datum för inlämningen av nytt RF-intyg beror på när du blev RIU-student per termin d v s när du skrev på överenskommelsen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-01-26