Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ansökan och behörighet

Här hittar du information om hur du gör en ansökan till RIU och vilken behörighet som krävs för att bli antagen.

Frågor om RIU

Kontakta oss gärna om du har frågor om Riksidrottsuniversitetet eller val av utbildning på KTH.

Behörighet och antagning

Du måste vara antagen till en utbildning på KTH för att ingå i Riksidrottsuniversitetet. Antagning till utbildning sker på samma villkor som för övriga studenter via antagning.se. I samband med ansökan kan du få studie- och karriärvägledning i val av utbildning på KTH.

Ansökan till RIU

För att bli RIU-student ska ditt specialidrottsförbunds krav vara uppfyllda. Det innebär att du ska vara potentiell landslagidrottare, aktuell landslagsidrottare och/eller spela i högsta ligan i en lagbollidrott.

Har du frågor och funderingar inför ansökan? Kontakta oss dubblakarriär-koordinatorer (DK-koordinatorer)

Så blir du RIU-student

  1. Du blir antagen till kurs eller program vid KTH. Ansökan till utbildning sker på vanligt vis. Så anmäler du dig
  2. Du blir godkänd för RIU enligt specialidrottsförbundens kriterier. Förbundet intygar att du kvalificerar dig på en särskild blankett. Du hittar denna blankett under Riksidrottsförbundets hemsida: Ansökningsblankett (via Riksidrottsförbundet)
  3. Du ansöker till att bli antagen som RIU-student genom att skicka studieintyget från ditt specialidrottsförbund till oss via e-post: riu.utbildning@kth.se
  4. När din fullständiga ansökan har kommit in, bokar KTHs samordnare för RIU-studenter ett möte med dig och en överenskommelse som reglerar studentens och universitetets åtaganden skrivs under av båda parter.
  5. Du ansvarar själv för att meddela programstudievägledare och/eller programansvarig vid aktuellt program att du studerar inom ramen för RIU. Studie- och karriärvägledning (Studentwebben)
  6. Programstudievägledare på aktuellt program diskuterar lämpliga anpassningar tillsammans med dig utifrån dina särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.

Förnya ditt studieintyg för RIU

För att fortsätta vara RIU-student måste du vartannat år skicka in ett nytt studieintyg från ditt specialidrottsförbund som intygar att du uppfyller kriterierna. Ditt påskrivna intyg från ditt specialidrottsförbund gäller två år i taget