Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om plattformarna

Framtidens problem och utmaningar är så komplexa att en enskild forskare, forskargrupp eller organisation inte kan lösa dem på egen hand. Istället behövs tvärvetenskapliga samarbeten mellan många intressenter. KTH:s plattformar är virtuella enheter som samlar forskargrupper, centra, EIT-KIC och forskningsinitiativ från hela lärosätet.

Tvärvetenskapliga fokusområden

För att kunna möta framtidens utmaningar och problem, har KTH definierat ett antal tvärvetenskapliga fokusområden som var och ett täcks av en forskningsplattform:

Vision

KTH:s vision är att vara en globalt erkänd ledare för uppfinningsrik, tvärvetenskaplig forskning och gott partnerskap med näringsliv, myndigheter och relevant akademi som lockar nationell och internationell finansiering för tvärvetenskapliga forskningsinitiativ.

Mål

Det finns tre huvudsakliga mål med KTH:s plattformar.

Katalysera multidisciplinära forskningsaktiviteter

Målet är att underlätta och möjliggöra samarbete mellan KTH-forskare, centra, EIT-KIC:er, forskningsinfrastrukturer och andra strategiska initiativ inom forskningsområdet genom att tillhandahålla en plattform för samarbete och interaktion framför den linjära organisationens konventionella kanaler över skolor och institutioner.

Bygga och upprätthålla interna relationer

Målet är att bygga och upprätthålla interna relationer mellan skolor och avdelningar, centra, EIT-KIC:er, forskningsinfrastrukturer och andra strategiska initiativ och att samordna och ge strategiska insikter från fokusområdet till KTH:s ledning.

Öka KTH:s externa synlighet och igenkänning

Målet är att skapa och upprätthålla starka varaktiga relationer med relevanta externa partners för att etablera KTH som en naturlig strategisk partner, öka KTH:s påverkan på samhället och industrin inom fokusområdet och öka deltagandet i beslutsfattande organ och strategiska grupper (på regional, nationell och internationell nivå).

Organisation

KTH:s plattformar har en styrgrupp, där vicerektor är ordförande och skolchefer/vice skolchefer ingår. De beslutar om budget och strategiska frågor. Ytterst ansvarig för plattformarna är KTH:s vicerektor för forskning.

Varje plattform har ett team som består av föreståndare, en till två viceföreståndare, en referensgrupp eller motsvarande, tillsammans med gemensam administratör och kommunikatör.

Plattformarnas utveckling förankras genom återkommande koordineringsmöten månadsvis med plattformsteam, plattformskoordinator och vicerektor för forskning. Där diskuterats ämnen som är gemensamma för samtliga plattformar, till exempel strategisk utveckling, pågående och planerat operativt arbete, erfarenhetsutbyte och samarbeten.

Styrgrupp

Ordförande

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

 Skolan för teknikvetenskap (SCI)