Hoppa till huvudinnehållet

Oscar Tjernberg

Profilbild av Oscar Tjernberg

VICE SKOLCHEF

Detaljer

Adress
Hannes Alfvéns väg 12

Forskare

Forskar-ID

Om mig

I egenskap av professor i starkt korrelerade system leder jag en grupp som bedriver forskning inom material där kvantmekaniska effekter är dominerande. Under senare år har forskningsinriktningen varit starkt koncentrerad till topologiska isolatorer. Dessa material är en helt ny typ av material som är elektriskt isolerande i sitt innandöme men som är elektriskt ledande på ytan. Ytelektronerna hos topologiska isolatorer beter sig dessutom som s.k. heliska Diracpartiklar dvs. de är masslösa och har sitt magnetiska moment låst vinkelrät mot rörelseriktningen. Dessa mycket unika egenskaper har lett till förutsägelser om ett flertal möjliga tillämpningar inom spinntronik och kvantdatorer.

Illustration av elektronströmmen på ytan av en topologisk isolator


Kurser

Examensarbete inom tillämpad fysik, avancerad nivå (SK202X), examinator | Kurswebb