Till innehåll på sidan

KTH:s plattform för Industriell Transformation

KTH Industriell Transformationplattformen är en tvärvetenskaplig forskningsplattform inom fokusområdet industriell transformation och industrialisering av nya produkter och tjänster för ett hållbart samhälle.

För KTH-forskare

Nyheter, evenemang och utlysningar för KTH-forskare finns på intranätet.

Industriell transformationforskning

KTH:s plattform för Industriell Transformation samlar alla KTH-forskare som på olika sätt stödjer industrins omställning till en hållbar, CO2-neutral verksamhet med stärkt konkurrenskraft. Det är en utmaning att dela upp forskningen inom industriell transformation i tydliga områden då forskningen verkar inom olika områden över flera olika industrier . Plattformen har delat in forskningen i fyra övergripande forskningsområden .

Affärsmodeller

Möjliggörande teknik

Produktion

Produktutveckling

Plattformen samlar forskare som på olika sätt stödjer industrins omställning till en hållbar, CO2-neutral verksamhet med stärkt konkurrenskraft.

Se filmen i ett större format

Om plattformen

Kalender