Till innehåll på sidan

Kontakt

KTH:s forskningsplattform för industriell transformation bildades 2019. Plattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom området. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare och stöds av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

industrialtransformation@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Kerstin Forsberg
Kerstin Forsberg
universitetslektor, avd.chef 087906404

Plattformskoordinator

Tillsättning pågår.

Plattformsadministratör

Plattformskommunikatör

Helena Mayer
Helena Mayer
forskningskommunikatör 087906957

Styrgruppens ordförande

Annika Stensson Trigell
Annika Stensson Trigell
professor, vicerektor 087907657

Relaterade länkar

Vad vill du göra?

Söka anställning som doktorand , forskare, forskningsingenjörer eller postdoktor

Kontakta forskare på KTH genom sök anställd  eller presskontakt

Finansiera stipendium för en internationell masterstudent via

Erbjuda examensprojekt till studenter via KTH Exjobbsportal

Söka forskningssamarbete inom industriell transformation med forskningsgrupper i KTH:s skolorganisation

Studera ett industriell transformationsrelaterat utbildningsprogram på KTH