Kontakt

KTH:s forskningsplattform för industriell transformation kommer att bildas under 2019. Plattformen ska koordinera och stödja tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom området. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare och stöds av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Kerstin Forsberg
Kerstin Forsberg
universitetslektor, avd.chef 087906404

Plattformskoordinator

Natalia Kotova
Natalia Kotova
forskningsrådgivare 087908256

Plattformsadministratör

Forskningskommunikatör 

Cecilia Aflodal
Cecilia Aflodal
forskningskommunikatör 087906998

Styrgruppens ordförande

Annika Stensson Trigell
Annika Stensson Trigell
professor,vicerektor 087907657

Relaterade länkar

Vad vill du göra?

Söka anställning som doktorand , forskare, forskningsingenjörer eller postdoktor

Kontakta forskare på KTH genom sök anställd  eller presskontakt

Finansiera stipendium för en internationell masterstudent via KTH Global Talent Programme

Erbjuda examensprojekt till studenter via KTH Exjobbsportal

Söka forskningssamarbete inom industriell transformation med forskningsgrupper i KTH:s skolorganisation

Studera ett industriell transformationsrelaterat utbildningsprogram på KTH

Innehållsansvarig:Cecilia Aflodal
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-11-11