Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning inom industriell transformation på KTH

Plattformen för industriell transformation är sedan 2019 ett av KTH:s sex prioriterade forskningsområden (de övriga är Energi, Digitalisering, Material, Transport och Life Science). Plattformen kommer att samla alla KTH-forskare som på olika sätt stödjer industrins omställning till en hållbar, CO2-neutral verksamhet med stärkt konkurrenskraft.

Vad är industriell transformation?

Industriell transformation är ett brett begrepp som kan betraktas på olika systemnivåer. Det kan handla om omvandling av en sektor eller bransch, eller enskilda företag. Begreppet kan kopplas till ny teknologi som exempelvis additiv tillverkning eller Internet of things (IoT) som kan möjliggöra en omvandling.

Industriell transformation används även som begrepp i policysammanhang för att skapa förändring i produktions- och konsumtionsstrukturer för att driva samhället mot miljömässig hållbarhet.

Begreppet "transformation"

Transformation (att gå från ett läge till ett önskat läge, eng. changing form) är dessutom en term som används i produktionssammanhang för att beskriva produktionssystemets funktion som innebär att omvandla råvara till komponent eller färdig produkt. Det kräver teknik, lokaler, materialförsörjning, energi, information och människor i systemet – och dess organisering och styrning. Här handlar det om att gå från ett initialt tillstånd till ett önskvärt tillstånd genom att förändra struktur, lokalisering eller tidsdimensionen.