Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsområden

Forskningsområden inom industriell transformation.

Det är en utmaning att dela upp forskningen inom Industriell Transformation i tydliga forskningsområden då forskningen verkar inom olika områden som sträcker sig över flera olika industrier. Plattformen för Industriell Transformation har delat in forskningen i fyra övergripande forskningsområden:

  1. Produktutveckling
  2. Produktion
  3. Affärsmodeller
  4. Möjliggörande teknik

Tabellen nedan visar sedan hur olika industrier verkar inom samtliga områden. De industrier som för tillfället verkar under de fyra områdena är Fordon/Transport, Pharma, Infrastruktur och Livsmedel.

Tabell över fyra forskningsområden och fyra industrier.