Plattformen industriell transformation

2019 bildade KTH en tvärvetenskaplig forskningsplattform inom fokusområdet industriell transformation och industrialisering av nya produkter och tjänster för ett hållbart samhälle.

Intervju med föreståndaren Monica Bellgran: "KTH kraftsamlar för att stötta industrins omställning"

Om plattformen för Industriell transformation

Det här är industriell transformation

Video

Om plattformen Industriell transformation

En hand som håller upp ett grönt "mönster" (som föreställer en industribyggnad) mot en blå himmel och grönskande träd.
Innehållsansvarig:Cecilia Aflodal
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2020-02-06