Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om plattformen

KTH:s plattform för Industriell Transformation är sedan 2019 ett av KTH:s sex prioriterade forskningsområden. Plattformen kommer att samla alla KTH-forskare som på olika sätt stödjer industrins omställning till en hållbar, CO2-neutral verksamhet med stärkt konkurrenskraft.

  • I januari 2019 beslutade KTH att etablera en ny forskningsplattform: Industriell Transformation.
  • KTH:s plattform för Industriell Transformation är ett av KTHs sex prioriterade forskningsområden.
  • Plattformen kommer att samla alla KTH-forskare som på olika sätt stödjer industrins omställning till en hållbar, CO2-neutral verksamhet med stärkt konkurrenskraft.
  • FN:s klimatpanels rapport (oktober 2018) visar att vi endast har ett decennium på oss att klara 1,5 graders-målet. Här kan plattformen bidra till att rikta forskning mot viktiga områden som bl a produktutveckling och produktion där ny kunskap hjälper och snabbar på industrins omställning mot ökad resurseffektivitet och minskat fossilberoende.
  • Digitaliseringen, nya teknologier och övergången från ett linjärt till ett cirkulärt tänkande där vi förlänger livslängden på våra material och produkter, är kritiskt för att åstadkomma den nödvändiga transformationen. Avgörande är också ledarskapet och förmågan till industriell implementering av de nya lösningarna.
  • Plattformen kommer att stärka och synliggöra den forskning som redan pågår på KTH som bidrar till plattformens vision. Den kommer också fungera som smörjmedel och katalysator för att dra igång ny forskning och nya initiativ som stödjer industrins transformation.
  • KTH:s plattform för Industriell Transformation samarbetar med KTH:s fem befintliga plattformar inom Energi, Digitalisering, Material, Transport och Life Science.

Det här är Industriell transformation

Referensgrupp

Referensgruppen fungerar som ett rådgivande organ till KTH Industriell Transformationplattformen.

Martin Törngren
Martin Törngren professor martint@kth.se 087906307 Profil