Ett tvärvetenskapligt fokusområde

Life Science Technology (Livsvetenskapernas Teknologier) är ett av KTH:s fem tvärdisciplinära fokusområden där ingenjörs-, natur- och beräkningsvetenskaper tillämpas på problem inom livsvetenskaperna. Forskningen bedrivs i ett flertal av KTH:s skolor och flera forskargrupper är världsledande inom sitt expertisområde.

Teknik från KTH i tjänst mot cancer

I fyra reportage delar KTH-forskare och entreprenörer med sig av sina förhoppningar på nya tidens medicinteknik, och visioner som är på väg att bli verklighet. Läs artiklarna

Välbesökt dag om bakterier

Forskning och näringsliv delade intresset för temat "Bacteria – foe and friend" den 31 augusti. Läs reportaget.

KTH Magazine

Läs KTH Magazines artiklar om vår life science-forskning.

Bidra till vårt nyhetsbrev

Har du en nyhet som passar vårt nyhetsbrev om Life Science Technology?

Till sidans topp