Till innehåll på sidan

Om plattformen

KTH:s plattform för Life Science skapades för att stödja och katalysera tvärvetenskaplig forskning inom Life Science-området. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för forskning inom Life Science.

Organisation

Operativa aktiviteter drivs av plattformsteamet. Teamet leds av plattformens styrgrupp som består av skoldekanerna och KTHs vice rektor för forskning som ansvarar för KTHs forskningsplattformar.

Plattformen för Life Science omfattar flera forskargrupper vid avdelningar på KTH och inom KTHs skolorganisation. Forskning inom Life Science bedrivs även vid kompetenscentra som drivs av KTH.