Till innehåll på sidan

KTH Life Scienceplattformen

Life Science är ett tvärvetenskapligt område format genom konvergensen av ingenjörsvetenskap, fysik och matematik. Flera forskningsgrupper på KTH är världsledande inom respektive expertisområde.

Forskning inom Life Science

För KTH-forskare

Nyheter, evenemang och utlysningar för KTH-forskare finns på Intranätet.

KTH Life Scienceplattformen innefattar sju tematiska forskningsområden  som främst berör människors hälsa och sjukvårdssystemet men även angränsande områden som exempelvis miljö och hållbarhet. Gemensamt för all denna forskning är bidraget till människans välbefinnande.

Ett mål är att underlätta interaktion mellan KTH-expertis och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för Life Science-forskning.

Molekyler

Bioavbildning

Molekyler

Biomolekylära verktyg och biomaterial

Läkare med ipad

Infrastruktur inom hälsa

Två människor som jobbar vid en dator

Matematik- & beräknings- vetenskap

Medicinskutrustning

Medicinsk utrustning

Microskåp

MicroNanoBio

Provrör

Grundläggande forskning inom livsvetenskap

KTH:s plattform för Life Science ska stödja och katalysera tvärvetenskaplig forskning inom Life Science-området.

Se filmen i större format

Om plattformen

Aktuellt

Plattformsdag

Kontinuerlig övervakning av hälsodata

22 November 2023

KTH Life Science Day 2023 presenterar forskning vid KTH inom kontinuerlig övervakning av hälsodata. I programmet deltar forskare involverade i att utveckla sensorer, skapa pipelines för dataanalys och visualisering, upprätta infrastruktur för datadelning samt att formulera designfilosofier och etiska riktlinjer för hantering av de omfattande data som är förknippade med kontinuerlig övervakning.

Nyheter