Till innehåll på sidan

Life Scienceplattformen

Life Science är ett tvärvetenskapligt område format genom konvergensen av ingenjörsvetenskap, fysik och matematik. Flera forskningsgrupper på KTH är världsledande inom respektive expertisområde.

Se film om vad plattformen erbjuder.

För KTH-forskare

Fler nyheter, arrangemang och utlysningar endast för KTH-forskare finns på plattformens interna sidor .

Life Scienceplattformen innefattar sju tematiska forskningsområden  som främst berör människors hälsa och sjukvårdssystemet men även angränsande områden som exempelvis miljö och hållbarhet. Gemensamt för all denna forskning är bidraget till människans välbefinnande.

Ett mål är att underlätta interaktion mellan KTH-expertis och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för Life Science-forskning.

Forskningsområden