Till innehåll på sidan

Life Scienceforskning på KTH

KTH har både grundforskning och tillämpad forskning inom life science. Denna tvärvetenskapliga forskning berör främst människors hälsa och sjukvårdssystemet, men också angränsande områden som till exempel miljö och hållbarhet. Gemensamt för all denna forskning är bidraget till människans välbefinnande.

För människans välbefinnande

Grundforskning, experimentella metoder och tekniker, samt tillämpad vetenskap behövs för att bättre förstå människan och för att utveckla hälso- och sjukvårdssystemet. Med en ständigt ökande och åldrande befolkning växer efterfrågan på mer kostnadseffektiv teknik, nya metoder för diagnostik och behandling av svårare sjukdomar, möjligheterna att förbättra den enskilda individens livskvalitet likväl som behovet av forskning som bidrar till möjligheten att påverka människors hälsa utanför hälso- och sjukvården.

Ett forskningsfält under revolution

Life Science (ibland översatt till livsvetenskap) definieras traditionellt som studier av processer och fenomen associerade med levande organismer och deras organisation, livsprocesser samt relationer med varandra och omvärlden. Forskningsfältet genomgår just nu en revolution till följd av att kraftfulla teknologier integreras med nya koncept och metoder sprungna ur tillämpad ingenjörsvetenskap, fysikvetenskap och matematisk vetenskap. Ett talande exempel är att många av de nya framstegen inom genetik, molekylär- och cellbiologi till stora delar bygger på teknologier som gör det möjligt att inhämta information från alla skalor av biologiskt organisation.

Nya tvärvetenskapliga områden

Nya tvärvetenskapliga områden som bioinformation, digital bildbehandling, beräkningsbiologi, syntetisk biologi och nanoteknik bidrar till att öka hastigheten i denna konvergens av forskningsdiscipliner, som vi kallar Life Science Technologies, och beskriver forskningen med sju temaområden . Den fortsatta möjligheten att framgångsrikt hantera utmaningarna inom life science kommer i sin tur att bero på vår förmåga att stötta och dra nytta av dessa teknologier.