Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Materialplattformen

Materialforskningen på KTH täcker ett brett spektrum av material och tillämpningar över stora delar av KTH och verkar mot för Sverige centrala industriområden som metall och gruvnäring, kemi, träfiber, elektronik och medicinsk teknik.

Forskningsplattformarna upphör

Arbetet med KTH:s forskningsplattformar upphör från och med 1 juli 2024. Det innebär att forskningsplattformarna inte kommer att existera i sin tidigare form. Plattformarnas webbsidor kommer därför inte uppdateras. Webbnärvaron upphör inom kort.

Materialforskning på KTH

För KTH-forskare

Nyheter, evenemang och utlysningar för KTH-forskare finns på intranätet.

KTH:s Materialplattform ansluter mer än 1000 forskare i över 80 forskargrupper och 26 kompetenscentrum  i sex tematiska forskningsområden  relaterat till material. 

Materialvetenskap har traditionellt sett varit ett viktigt multidisciplinärt forskningsområde på KTH med starka band till svensk industri och områden som mekanik, processteknik, design, produktutveckling och livscykelanalys. Material är ett av KTH:s sex multidisciplinära fokusområden med många forskningsprojekt som syftar till att bidra till en hållbar utveckling.

Polymer i närbild

Polymermaterial

Ritning över nya material

Nya material

Energimaterial närbild

Material för energitillämpningar

Trädstam

Hållbara material

Materialplattformen stöttar och katalyserar tvärvetenskaplig forskning inom materialområdet.

Se filmen i större format

Om plattformen