Materialplattformen

Materialvetenskap är ett viktigt forskningsområde på KTH, med starka band till den svenska industrin. En av de allra första avdelningarna på KTH grundades för att förse gruvindustrin med kvalificerade ingenjörer. Idag är materialplattformen ett av KTH:s sex tvärvetenskapliga fokusområden.

KTH:s materialplattform  ansluter mer än 1000 forskare i över 80 forskningsgrupper och 26 kompetenscentrum  i fem tematiska forskningsområden relaterat till material. 

Film

Om Materialplattformen

Två händer håller upp ett vitt bomullsliknande material mot ett lampsken i en industrilokal.