Till innehåll på sidan

Tematiska forskningsområden

På KTH finnns ett flertal tematiska forskningsområden med koppling till materialvetenskap.

 Materialforskning vid KTH kan delas in i följande områden:

  • Polymermaterial – biobaserade, syntetiska och hybrider
  • Nya material – kvantmaterial, plasmonik, magnonik, HT-supraledare
  • Material för energitillämpningar – lagring, transmission, solceller, katalys
  • Hållbara material – återvinning, rening, design för cirkularitet
  • Tekniska material  – 3D-utskrift, byggnadsmaterial, legeringar, infrastruktur
  • Material för informations- och kommunikationsteknik  – fotonik, tunna filmer, kiselbaserade tekniker, magnetiska material