Till innehåll på sidan

Materialforskning på KTH

Materialforskningen på KTH täcker ett brett spektrum av material och tillämpningar över stora delar av KTH och verkar mot för Sverige centrala industriområden som metall och gruvnäring, kemi, träfiber, elektronik och medicinsk teknik.

Forskning för hållbar utveckling

Materialvetenskap är ett viktigt forskningsområde på KTH med starka band till svensk industri. En av de allra första avdelningarna på KTH grundades för att förse gruvindustrin med skickliga ingenjörer. Förutom forskning och utbildning i traditionella material som metalllegeringar och trä. Många av KTH Materialplattformens pågående forskningsprojekt inom sex tematiska områden  syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Några exempel på områden är att hitta ersättare för giftiga ämnen och kritiska råvaror och utveckling av miljövänlig teknik för rengöring av vatten, eller utveckla material för energiteknik som termoelektrisk och solenergi.

Forskningscentrum

KTH har ett stort antal centra som bedriver forskning relaterad till materialvetenskap. Se centra relaterad till materialforskning .

Infrastruktur för materialforskning

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer tillgängliga för teknik och forskningsintensiva företag och organisationer.