Kompetenscentran

På KTH finns en mängd kompetenscentrum som har koppling till materialområdet.