KTH Rymdcenter

KTH Rymdcenter samordnar och synliggör rymdrelaterad verksamhet som pågår vid flera olika avdelningar på KTH, med målet att etablera KTH som ”rymdlärosäte” och ett nav för svensk rymdforskning och rymdteknik

ESA och KTH har utvecklat en ny 'vattendropsantenn'

I sammabete har ESA och KTH-ingenjörer utvecklad en ny sort 'vattendroppsantenn', som den kallas tack vare formens likhet till mönstret vattendroppar gör när det droppar på en vätska.

Antennen är främst utvecklad för att kunna rikta radiosignaler. Traditionella vågledare använder sig av komplexa dielektriska material för att begränsa oönskade elektromagnetiska signaler, men den nya tekniken använder sig endast av sin kurvade form för att föra igenom önskade signaler. Detta resulterar i en mycket enklare och billigare tillverkningsprocess och öppnar upp många dörrar inte minst i rymdindustrin.

Hela artikeln går att läsa på länken nedan:
ESA-artikel om vattendropsantennen

En grupp KTH-studenter har blivit utvalda att få flyga sitt experiment på en raket

REXUS/BEXUS  programmen erbjuder studenter en unik möjlighet att få designa, bygga och flyga sina experiment på en sondraket. Raketen skjuts upp från Esrange i närheten av Kiruna där den når en höjd på 80 km.

En grupp av KTH-studenter handledda av N. Ivchenko och G. Tibert har under en stor urvalsprocess blivit utvalda att få flyga sitt experiment i början på 2021. Experimentet som ska utföras är ett test av en utfällbar bom som använder sig magnetiska sensorer.

För mer information, besök ESA's news update . Du kan även följa B2D2 på Facebook  och Instagram .

Vill du arbeta med Studentsatelliten MIST?

Är du intresserad av att arbeta med MIST? Nu finns det flera lediga possitioner inom följande områden:

• System engineering (1 position)
• Mechanical integration and test (2 positions)
• Thermal analysis and test (1 position)
• Functional testing and flight simulations (3 positions)
• On-board software (2 positions)
• Ground station design, integration and test (2 positions)

Klicka här för instruktioner till ansökan! (docx 17 kB)
 

Korta föreläsningar om rymdhistoria

Under höstterminen kommer Sven Grahn (dr h.c.) att hålla i ett flertal kortare föreläsningar om rymdhistoria. De kommer att hållas varje vecka mellan 25:e september och 20:e november i Munin, Teknikringen 8 på KTH campus. Mer information som datum och tid kommer att läggas upp på kalendariet närmre höstterminen Klicka här för kalendern!  .

KTH-forskare realtidsbevakar skogsbränder i Sverige

Minns du skogsbränderna i Sverige förra sommaren? Nu har KTH forskare med hjälp av satellitdata och en egenutvecklad metod möjlighet att övervaka dessa brandhärdar och de skador bränderna ger upphov till. Projektet som är under ledning av professor Yifang Ban jobbar med att i realtid övervaka sådana här naturkatastrofer. På det sättet underlättas arbetet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och alla de personer involverade i släckningsarbetet. Läs mer om projektet här:


Metod för att bevaka skogsbränder.

Utforska planeternas och dess fysik

Nu i sommar mellan den 13-22 augusti kommer KTH att hålla en ny spännande kurs om planeterna i vårt solsystem och dess klimat. Föreläsningarna kommer att hållas av gästföreläsare från runtom i världen, för med information om kursen och ansökan klicka på länken nedan:
Information om kursen

Lösningsförslag π-dagen

För er som deltog på π-dagens föreläsning med Christer Fuglesang finns det nu ett lösningsförslag. Klicka på länken för att ladda ned lösningsförslaget:

Lösningsförslag π-dagen (docx 161 kB)

Rymdkurs i Alpbach

Om du studerar teknik eller naturvetenskap på universitets- eller högskolenivå och är intresserad av rymden kan du söka till Summer School Alpbach - en tio dagar lång sommarkurs i de österrikiska Alperna. Temat för sommarskolan 2019 är ” Geophysics from Space Using Micro- or Nano-Satellite Constellations”. Sista ansökningsdag är 31 mars 2019.

Klicka här för att läsa mer om Summer School Alpbach

Uppskjutning av BepiColombo

KTH bidrar med två trådbomsenheter till BepiColombo som skjöts upp den 20 oktober. Detta är starten på en 7 års lång resa för att nå fram till Merkurius som man planerar att studera för att lära sig mer om planeten.

Klicka här för att läsa mer om BepiColombo och KTHs medverkan

Kalender