KTH Rymdcenter

KTH Rymdcenter samordnar och synliggör rymdrelaterad verksamhet som pågår vid flera olika avdelningar på KTH, med målet att etablera KTH som ”rymdlärosäte” och ett nav för svensk rymdforskning och rymdteknik

Lunchseminarium - Gröna rymdfärder

Välkommen till vårt nästa lunchseminarium där Tore Brinck kommer prata om gröna rymdfärder. Seminariet är öppet för alla, så ta med din lunch och lyssna på en intressant föreläsning!

När: 27e Februari kl: 12:15-12:45

Var: Gröten, Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19, KTH Campus

Sammanfattning:

Vi ser idag en accelererande tillväxt av rymdfart och denna trend förväntas bestå inom överskådlig framtid. En förväntad konsekvens är hårdare krav på framdrivningssystem, inte bara ur ett prestandaperspektiv utan även vad gäller miljöaspekter och hållbarhet. Den här presentationen kommer att beskriva dagens mest avancerade system och diskutera behovet av förbättrade drivmedel och alternativa framdrivningsmetoder. Tore Brinck kommer att börja med uppskjutningssystem för rymdfärder och diskutera den utveckling av kemiska drivmedel som skett sedan Apolloprogrammet, tillsammans med strategier för framtiden. Därefter följer en kartläggning av olika framdrivningssystem för satelliter med tonvikt på elektrisk framdrivning, där drivmedel bestående av sällsynta ädelgaser förväntas ersättas med mer hållbara molekylära alternativ. Slutligen kommer han att beröra potentiella lösningar för långa rymdtransporter inom vårt solsystem. Under presentationen kommer Tore också ge exempel på KTH-forskning som syftar till att möta framtida utmaningar inom framdrivning.

Amanuens sökes till KTH Rymdcenter för arbetsmarknadsmässa RYMD

KTH Rymdcenter utlyser två amanuenstjänster på 25% vardera, för att under tre månader jobba med genomförandet av en arbetsmarknadsmässa inom rymdsektorn. Arbetet sker under ledning av KTH Rymdcenters föreståndare samt dess två outreach-amanuenser.

Läs mer och ansök här

Sista ansökningsdag: 1a Mars

Sök till Summer School Alpbach 9-18 juli - Stora planeter och deras månar

Om du studerar teknik eller naturvetenskap på universitets- eller högskolenivå och är
intresserad av rymden kan du söka till Summer School Alpbach - en tio dagar lång sommarkurs i de österrikiska Alperna. Temat för sommarskolan 2024 är “Giant planets and their moons” och hålls 9-18 juli 2024.

Summer School Alpbach arrangeras av Aeronautics and Space Agency of FFG och den
Europeiska rymdorganisationen ESA. Rymdstyrelsen ger ett resebidrag på 20 000 kr vardera till
de tre studenter som antas till sommarskolan.

Läs mer och ansök här

Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Ansök om priset för bästa examensarbete

Sista chansen att ansöka om priset för bästa examensarbete slutfört år 2023, på avancerad eller grundnivå.

Ansök senast : 1a mars.

Vinnarna har möjlighet att presentera deras arbeten på höstens Space Rendezvous. Läs mer om hur du ansöker med ditt examensarbete i ansökningsformuläret här .

Doktorandtjänst för utvecklingen av kompakt röntgenoptik för astrofysik

Fysikinstitutionen söker en doktorand för att utveckla kompakt röntgenoptik baserad på mikrofabrikationsteknik. Målet är att använda optiken i en framtids rymdmission för astrofysik.

Deadline: 8 Mars 2024.

Ansök här

Marcus Wandt's launch to ISS - Axiom Mission 3

On 18th of January at 22.45 Sweden's second astronaut started his journey to the International Space Station as a part of the Axiom Mission 3 (Ax-3)  . This mission is the first all-European commercial astronaut mission to the International Space Station!

On Axiom's youtube you can watch the launch and docking with ISS :

Launch

Approach and docking

Marcus Wandt. Image credit: Axiom

KTH Professor Yifang Ban fick Google Impact Award

KTH Rymdcenter synliggör forsknings-och teknikutvecklingsprojekt relaterade till rymdverksamhet på KTH. Därför vill vi säga grattis till Professor Yifang Ban  och hennes team från KTH, som fick pris för sitt arbete med miljöövervakning och urban kartläggning med hjälp av AI och Google Earth Engine (GEE). Teamet utvecklade metoder för att övervaka skogsbränder i kontinental skala, som ger nära realtidsinsikter och stödjer insatser för nödhjälp och hantering.

Läs mer om priset här: Google reward

Vinnare av bästa examensarbete på avancerad och grundnivå 2022

KTH Rymdcenter har tagit fram vinnarna av bästa examensarbete på avancerad och grundnivå för 2022!

På grundläggande nivå säger vi stort grattis till Maheen Arfan & Isabelle Bonnier som får 5000 kr vardera för deras studie som undersöker möjligheten till ett rymdbaserat geoengineering-system som en lösning på global uppvärmning. Läs deras studie här:

  Electric propulsion of satellites as an alternative for implementation of a sunshade system (pdf 2,9 MB)

Priset för bästa examensarbete på avancerad nivå och 15 000 kr går till Tove Ågren för hennes uppsats som presenterar en metod för att inverst kvantifiera osäkerhet i raketsimuleringsmodeller
baserad på uppskjutningsdata. Stort Grattis! Läs Toves examensarbete här:

Inverse Uncertainty Quantification for Sounding Rocket Dispersion (pdf 2,0 MB)

Stort grattis till vinnarna och deras intressanta och givande examensarbeten!

En titt inuti KTH Rymdtekniklaboratorium

KTH Rymdtekniklaboratorium är en central del av KTH Rymdcenter. Laboratoriet erbjuder moderna miljöer med laboratorieutrustning och teknisk personal, med syftet att stärka KTH:s roll inom internationell forskning och rymdteknik. Vill du ta en titt inuti laboratoriet och se vad det har att erbjuda? Vi presenterar nu vår nya video av KTH Space Technology Laboratory!

Space Sauna - det nya namnet på vår termiska vakuumkammare

Det vinnande bidraget av namntävlingen blev Space Sauna! Grattis Wilhelm Karlsson som kom på det vinnande förslaget!

Mera rymd på KTH

Rymdtekniken rusar bokstavligen framåt i världen och det gäller för den svenska skolan att hänga med i utvecklingen. KTH vill stödja lärare att hålla sig ajour med utvecklingen och kan visa på praktisk rymdteknik, hur den fungerar, och hur miljövänlig den egentligen är. Till hösten startar KTH upp två nya kurser för lärare i grundskola och gymnasium. De kommer att genomföras online för att göra det möjligt för lärare från hela landet att delta.

Läs mer om kurserna i denna artikel: Mera rymd på KTH

Kalender