KTH Rymdcenter

KTH Rymdcenter samordnar och synliggör rymdrelaterad verksamhet som pågår vid flera olika avdelningar på KTH, med målet att etablera KTH som ”rymdlärosäte” och ett nav för svensk rymdforskning och rymdteknik

Uppskjutning av BepiColombo

KTH bidrar med två trådbomsenheter till BepiColombo som skjöts upp den 20 oktober. Detta är starten på en 7 års lång resa för att nå fram till Merkurius som man planerar att studera för att lära sig mer om planeten.

Klicka här för att läsa mer om BepiColombo och KTHs medverkan

Pris för bästa examensarbete

Missa inte att vara med i KTH Rymdcenters tävling om bästa examensarbete! Priset tilldelas årligen de studenter vid KTH som under det gångna läsåret presterat det bästa examensarbetena inom ett ämne med anknytning till KTH Rymdcenters intressen. Priset är på 5 000 kr för examensarbeten på grundnivå och 10 000 kr för examensarbeten på avancerad nivå. Nomineringar mottages fram till den 1 november!

Klicka här för att läsa mer om tävlingen för avancerad nivå
Klicka här för att läsa mer om tävlingen på grundnivå

Ny föreläsning online

Nu finns vår senaste föreläsning om de enegirikaste partiklarna som någonsin detekterats tillgänglig här på hemsidan! Föreläsningen gavs av Francesca Capel den 12 september 2018.

Klicka här för att se "Exploring the universe with Ultra High Energy Cosmic Rays"

Nya resultat från PoGO+

Genom att studera Cygnus X-1 har det ballongburna röntgenteleskopet PoGO+ gett oss ny kunskap kring omgivningen till ett svart hål, resultat som nyligen publicerades i Nature Astronomy.

Klicka här för att läsa mer om resultaten från PoGO+

Klicka här för att läsa mer om PoGO+ teleskopet

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.
Till sidans topp