Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Centrumbildningar

Forskningen på SCI-skolans centrumbildningar bygger på nära samverkan mellan KTH och aktörer från samhälle och näringsliv, och har formen av långsiktiga samarbeten kring gemensamma utmaningar och forskningsfrågor.

Centrumbildningar inom SCI-skolan

ECO2 Vehicle Design

Centret är en forskningsmiljö där alla Sverigebaserade fordonstillverkare är samlade för att skapa kompetens, metoder och kunskap som är nödvändig för att utforma resurseffektiva fordon för ett hållbart samhälle.

ECO2 Vehicle Designs webbplats

Föreståndare

KTH Rymdcenter

Centret samordnar och synliggör rymdrelaterad verksamhet med målet att etablera KTH som ”rymdlärosäte” och är ett nav för svensk rymdforskning och rymdteknik.

KTH Rymdcenters webbplats

Föreståndare

SKC - Swedish Centre for Nuclear Technology

SKC stödjer utbildning, forskning och utveckling inom kärntekniska discipliner vid Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers och Uppsala universitet.

SKCs webblats

Contact at SCI

SMaRC - Swedish Maritime Robotics Centre

SMaRC skapar en balanserad blandning av akademisk och industriell forskning, som omfattar en mängd nya områden som robotik, artificiell intelligens, elektrokemi, fordonsdesign, undervattensnätverk och oceanografi.

SMaRC:s webbplats

Föreståndare

SMC - Stockholms Matematikcentrum

SMC är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan och samordnar utbildning och forskning i matematik mellan de matematiska institutionerna.

SMCs webbplats

Föreståndare

SUNRISE

SUNRISE - Sustainable Nuclear Energy Research In Sweden är det första steget mot att bygga en blykyld forsknings- och demonstrationsreaktor i Sverige. 

SUNRISEs webbplats

Föreståndare