Till innehåll på sidan

Kompetenscentrum

Ett kompetenscentrum är en särskild formad organisationsstruktur för nära samverkan mellan universitetet och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att utveckla och nyttiggöra kompetens inom ett visst verksamhetsområde.

Nedan finns en lista över kompetenscentrum där Skolan för teknikvetenskap samverkar.

Centrum på skolnivå (inrättade av Rektor)

Järnvägsgruppen

KTH Rymdcenter

MedTechLabs

Odqvist Laboratory for Experimental Mechanics

SeRC - Swedish e-Science Research Centre

SMaRC - Swedish Maritime Robotics Center

SUNRISE – Hållbar Kärnteknisk Forskning

Odqvist Laboratory for Experimental Mechanics

Övriga centrum, nätverk och liknande

BioMEx

Brummer & Partners MathDataLab

Centre for ECO2 Vehicle Design

Stand up for Wind

SMC - Stockholms matematikcentrum

FLOW

Materialplattformen

ITRL - Integrated Transport Research Lab

Center for Mechanics and Materials Design

Quantum Technology Hub

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2022-06-10