Organisation

KTH Rymdcenter tillhör Skolan för teknikvetenskap vid KTH och ligger administrativt vid Fysikinstitutionen.

Styrelse

Centret har en styrelse bestående av en ordförande plus tre till fem övriga ledamöter. En av de övriga ledamöterna skall vara från KTH, men en majoritet ska vara externa, däribland ordförande. Styrelsen beslutar om centrets verksamhetsplan och budget, på förslag av föreståndaren. Styrelsen utses av Rektor.

Den nuvarande styrelsen utgörs fr.o.m. feb 2017 av Lennart Nordh, Ella Carlsson Sjöberg, Annika Stensson Trigell, Barbro Åsman, Mats Larsson och Nils Pokrupa.

Styrelsen för juli 2016 - jan 2017 utgjordes av Lennart Nordh, Ella Carlsson Sjöberg, Arne Johansson, Barbro Åsman, Mats Larsson och Nils Pokrupa.

Styrelsen för 2014 - juni 2016 utgjordes av Lennart Nordh (ordf.), Ella Carlsson Sjöberg, Sven Grahn, Arne Johansson (KTH) och Barbro Åsman (SU).

Föreståndare

Centret leds av en föreståndare som utses av rektor. Rektors föreslog 2013-12-17 i samband med inrättandet av KTH Rymdcenter att utse Christer Fuglesang till föreståndare.

Referensgrupp

Referensgruppen är en rådgivande och stödjande grupp till föreståndaren som väljs av densamme bland KTH:s personal med verksamhet inom rymdområdet.

Referensgruppens sammansättning i juni 2016: Anna Jensen (geodesi och satellitposition), Carl-Mikael Zetterling (elektronik), Gunnar Tibert (rymdteknik), Göran Marklund (rymd- och plasmafysik), Jens Fridh (Kraft- och värmeteknologi), Mark Pearce (astropartikelfysik), Nikolay Ivchenko (rymd- och plasmafysik), Ola Eiken (omgivningsfysiologi), Sven Grahn (MIST-satelliten) och Yifang Ban (fjärranalys).

Administration

Administration hanteras av Carina Ankarloo på Fysik Administrationen vid Skolan för teknikvetenskap.

Kontaktuppgifter

Till sidans topp