Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Affilierade grupper

KTH Rymdcenter är i huvudsak ett virtuellt center som består av forskare och forskargrupper från olika delar av KTH med rymdrelaterad verksamhet. Rymdcentret jobbar nära med flera center och organisationer, ofta inkluderande aktiviteter från dessa.

Grupper inom KTH

EKV Kraft- & värmeteknologi, Energiteknik (ITM-skolan)
ES Elektroniksystem (EECS-skolan)
Geodesi och satellitpositionering (ABE-skolan)
Geoinformatik (ABE-skolan)
Industriella styrsystem (EECS-skolan)
Kärnenergiteknik, Fysikinstitutionen (SCI-skolan)
Laserfysik, Tillämpad fysik (SCI-skolan)
Lättkonstruktioner, Farkost & flyginstitutionen (SCI-skolan)
Materialvetenskap (ITM-skolan)
Medicinsk bildfysik, Fysikinstitutionen (SCI-skolan)
Mikro- och nanosystem (EECS-skolan)
Omgivningsfysiologi (CBH-skolan)
Partikel- & astropartikelfysik, Fysikinstitutionen (SCI-skolan)
Programvaruteknik och datorsystem (EECS-skolan)
Rymd- och plasmafysik (EECS-skolan)
Rymdteknik, Farkost & flyginstitutionen (SCI-skolan)

Externa relationer

Rymdcentrets medlemmar har alla stora internationella nätverk, inkluderande universitet runt hela världen, rymdorganisationer som ESA och NASA, samt industrier med rymdverksamhet. Några samarbeten involverar:

Swedish Aerospace Physiology Center

Swedish Aerospace Physiology Center (SAPC) delar personal och laboratorier med avdelningen för Omgivningsfysiologi på CBH-skolan. Specifikt genomför SAPC experiment på friska individer varvid man använder en stor centrifug, över- och undertryckskammare samt andra anläggningar för humanexperimentell verksamhet.

Oskar Klein Centrum (OKC)

OKC skapades 2008 genom ett prestigefyllt 10-års Linnéstipendium från Vetenskapsrådet. Centret är på Albanova och KTH:s Fysikinstutition är en av grundarna. Forskningsteman inkluderar mörk materia och extrema astrofysikaliska objekt.

Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus drivs av KTH och SU tillsammans, med syfte att öka ungdomars intresse i naturvetenskap och teknik. Vetenskapens Hus och KTH Rymdcenter samarbetar i olika outreach-projekt. Några av Rymdcentrets medlemmar har aktiva roller i Vetenskapens Hus.

Rymdstyrelsen (RS)

KTH Rymdcenter har många kontakter med Rymdstyrelsen. Bland annat så gör Föreståndaren oureachaktiviteter sponsrade av RS, i huvudsak inriktat mot skolbesök.

Rymdforum

KTH Rymdcenter är medlem av förening Rymdforum Sverige och har en suppleantplats i styrelsen. Det är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om svensk rymdverksamhet och öka informationsflödet mellan olika aktörer i rymdbranschen. Återkommande arrangemang ordnas för industri, forskare, beslutsfattare, användare av rymdteknik, media och den svenska allmänheten.

ESERO

ESERO är ett stöd för skolan i arbetet med teknik, naturvetenskap och matematik genom att använda rymden som utgångspunkt. ESERO Sverige drivs av KTH och samarbetar med KTH Rymdcenter genom att anordna kurser för lärare och olika outreach-projekt. ESERO Sverige ger stöd till skolor med resurser och material, bland annat flera olika fortbildningskurser och workshops för lärare som täcker rymdrelaterade ämnen. Vidare erbjuds resurser, material och aktiviteter som passar att använda i klassrummet med elever i förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan. Materialet finns att ladda ned som PDF-filer, eller är länkar till andra webbplatser, på ESERO:s hemsida. ESERO erbjuder även olika skolprojekt som rymdorganisationen ESA anordnar, såsom att planera en månstation, träna som en astronaut, konstruera en mikrosatellit eller programmera en dator på en internationell rymdstation. Läs mer på ESERO:s hemsida här